Skip to content

Ammattisäännöstö ja lainsäädäntö

Asioimistulkin ammattisäännöstö

Asioimistulkkaus on viranomaisen, yhteiskunnan virallisen instituution tai jonkin muun tahon ja yksilön tai pienehkön ryhmän välisen dialogin tulkkausta. Tässä säännöstössä tulkilla tarkoitetaan koulutettua ja/tai kokenutta ammattilaista ja tulkkauksen asiantuntijaa, joka on tulkkaustilanteessa täysin puolueeton ja riippumaton.

Ammattisäännöstö sitoo, ellei laista tai asetuksista yksittäistapauksissa toisin johdu, sen laadintaan osallistuneiden, tulkkeja edustavien liittojen jäseniä: puhuttujen ja viitottujen kielten tulkkeja, kirjoitustulkkeja ja puhetta tukevien tai korvaavien menetelmien tulkkeja.

>> Asioimistulkin ammattisäännöstö 2013 (pdf)

 

Viittomakielen tulkin ammattisäännöstö

Suomen Viittomakielen Tulkit ry, Suomen kirjoitustulkit ry, Kuurojen Liitto ry, Kuuloliitto ryja Suomen Kuurosokeat ry ovat hyväksyneet Tulkkitoiminnan yhteistyöryhmässä vuonna 2014 version asioimistulkin ammattisäännöstöstä.

>> Tulkin ammattisäännöstö TTYR 2014 (pdf)

 

Av-käännösten laatusuositukset

Käännöstekstityksen laatusuositukset perustuvat av-käännösalan käytänteisiin, ja ne on laadittu yhteistyössä kääntäjien, käännöstoimistojen, tv-kanavien, suoratoistopalveluiden ja Kotimaisten kielten keskuksen edustajien kanssa.

Suositukset koskevat televisiossa, suoratoistopalveluissa ja tallenteilla käytettäviä av-teoksia. Ohjeita voi suurelta osin soveltaa myös elokuvateatteritekstityksiin. Sen sijaan ohjeet eivät koske ohjelmatekstityk-siä.

>> Käännöstekstitysten laatusuositukset 2020 (pdf)

>> Riktlinjer för svensk undertextning i Finland 2020 (pdf)

 

Lainsäädäntöä

 

Oikeudesta käännökseen ja tulkkaukseen