Skip to content

Palkat ja palkkiot

Paljonko kieliasiantuntija saa palkkaa, minkä verran käännöstoimeksiannosta veloitetaan? Mitä tulkki ansaitsee?

Puhutaanko palkasta vai palkkiosta?

Työsuhteessa maksetaan palkkaa. Toimeksiantosuhteessa voidaan maksaa palkkaa tai palkkiota, ja ensimmäiseksi pitääkin tunnistaa onko kyseessä määräaikainen työsuhde vai yrittäjänä tehty toimeksiantosopimus.

Akavan Erityisalojen verkkosivuille on koottu kattavasti tietoa freelancer-työn tunnusmerkeistä ja siitä, milloin on kyse työsuhteesta.

Tässä osiossa käsitellään ensimmäisenä palkkaa, jäljempänä palkkioita.

Kieliasiantuntijan palkka

Kieliasiantuntijan kuten kääntäjän tai tulkin palkka vaihtelee tehtävänkuvan mukaan. Palkkaan vaikuttavat esimerkiksi työn vaativuus, vastuu ja vaadittu osaaminen ja työkokemus. Kun mietit omaa palkkatoivettasi, on hyvä huomioida myös työn kuormittavuuden tai johtamisosaamisen kaltaisia tekijöitä mutta myös organisaation palkanmaksukyky. Monilla työnantajilla on omat palkkausjärjestelmänsä, osan palkat määräytyvät työ- ja virkaehtosopimuksissa.

Autamme sinua määrittelemään palkkatoivettasi esimerkiksi, kun haet uutta työtä tai valmistaudut palkkaneuvotteluun. Jäsenenä saat myös apua virkaehtosopimuksen ja työehtosopimuksen tulkinnassa.

Akavan Erityisalojen palkkaneuvonta

 

Vähimmäispalkkasuositukset

Olemme laatineet vähimmäispalkkasuosituksia, joiden avulla voit miettiä omaa palkkatoivettasi:

  • yksityissektorilla työskentelevän kääntäjän vähimmäispalkkasuositus
    Suositus koskee kääntäjiä, joiden tehtävistä vähintään puolet on kääntämistä. Muut tehtävät voivat olla esimerkiksi toisen kääntäjän tekstien kielenhuoltoa, termityötä, projektinhallintaa, teknistä kirjoittamista, dokumentointia tai tulkkausta. Palkkatutkimukseen perustuva opas on suositus siitä, millaista palkkaa kääntäjälle pitäisi vähintään maksaa. Suosituksessa on käytössä kolme eri vaativuusluokkaa.

Kaantajat_vahimmaispalkkasuositus_1.4.2018_31.3.2020 (pdf)

 

Viittomakielen tulkin palkkaus

Tulkkauspalvelu on useimmiten Kansaneläkelaitoksen järjestettävä palvelu (kts. Laki vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelusta 19.2.2010/133). Kela on kilpailuttanut kaikki Suomen tulkkausta tarjoavat yritykset ja vain kilpailutuksessa palveluntuottajiksi hyväksytyt yritykset voivat laskuttaa Kelaa tulkkauspalveluista. Tulkki tekee töitä yrityksen kautta, joka laskuttaa Kelaa.

Tulkkauspalvelu voi perustua myös esimerkiksi peruskoululakiin. Tällöin kunta voi tehdä sopimuksen valitsemansa palveluntuottajan kanssa.

Tulkin saama palkka perustuu Kieliasiantuntijat ry:n ja Akavan Erityisalojen julkaisemiin suosituksiin viittomakielen tulkkien palkka- ja työsuhteen ehdoista. Suositukset ovat ajalle 1.4.2020– 30.4.2022.

Muutamilla työnantajilla on talokohtainen työehtosopimus Akavan Erityisalojen kanssa. Tällöin tulkin palkka perustuu siihen sopimukseen.

 

Av-käännösyritysten työehtosopimus

Av-käännösyrityksille on solmittu työehtosopimus, joka on voimassa 1.2.2019-31.1.2020.

Huom!

4.12. 2019 Av-käännösyritysten työehtosopimus jatkuu vuoden eteenpäin

Av-käännösyritysten työehtosopimus 2019-2020

Collective agreement for av translation companies 2019-2020

 

Käännös- ja tulkkauspalkkiot

Käännöstyön ja tulkkaustoimeksiannon hinnoitteluun vaikuttavat monet tekijät. Kilpailulainsäädännön mukaisesti jokainen kääntäjä ja tulkki määrittelee itse palkkionsa. Kun olet jäsenemme ja mietit käännös- tai tulkkaustoimeksiannon sopivaa palkkiota, saat meiltä neuvoja palkkioperusteiden pohtimiseen.

Olethan yhteydessä Kieliasiantuntijat ry:n toimistoon! toimisto@kieliasiantuntijat.fi

 

Luettavissasi on myös