Hankalat asiakastilanteet

18.5. klo 14 - 15.30 Helsinki

Tervetuloa Kieliasiantuntijat ry:n kevätkokoukseen ja viettämään opintopäivää Helsinkiin! Iltapäivällä opetellaan keinoja hankalien asiakastilanteiden varalle.

opiskelijat

Hankalat asiakastilanteet - roolipelistä rotia asiakasviestintään

klo 14.00-15.30

Asiakkaiden kanssa neuvotteleminen ja käännös- ja tulkkauspalveluiden erityisluonteen selittäminen ei aina ole helppoa. Haastavien asiakasviestintätilanteiden roolipelissä pääset hauskalla ja tehokkaalla tavalla jakamaan kokemuksia, miettimään toimivia neuvottelutekniikoita – ja eläytymään asiakkaan näkökulmaan  

Roolipelissä osallistujat jaetaan pienryhmiin. Jokainen ryhmä toteuttaa 2–3 erilaista asiakasviestintätilannetta rooleja vaihdellen. Lopuksi kootaan yhdessä toimivia neuvottelustrategioita ja mietitään avoimia kysymyksiä.  

Roolipeli on kehitetty yhteistyössä Kääntäjämestarin kirjan ja Kääntämisen ja tulkkauksen opetusmenetelmävarannon kanssa, ja sitä on testattu sekä käännösalan opiskelijoilla että ammattilaisilla. Roolipelin vetää Minna Ruokonen, yksi roolipelin kehittäjistä. Hänelle voi lähettää etukäteen kokemuksia haastavista tilanteista, joita haluaisi käsiteltävän.  

Ilmoittaudu mukaan sivun alareunasta.

 

Koko päivän ohjelma:

Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, Helsinki

klo 9.30 aamukahvia

klo 9.45 Tervetuloa!

klo 10.00 Rinnakkaiset koulutukset:

a) Ilmaisuvoimainen ääni

b) Selväkieltä kohti - sujuvaa tekstiä kääntäjille ja kielenhuoltajille

klo 11.30 lounas

klo 12.30 Rinnakkaiset kokoukset:

a) Kieliasiantuntijat ry:n kevätkokous

b) Suomen viittomakielen tulkit ry:n purkautumiskokous

klo 13.30 kokouskahvi

klo 14.00 Hankalat asiakastilanteet - roolipelistä rotia asiakasviestintään

klo 15.30 Kiitos ja hei! Turvallista kotimatkaa.

 

Ilmaisuvoimainen ääni

klo 10.00-11.30

Viestiessämme tulkitsemme äänestä monia asioita ja pystymme käyttämään useita keinoja värittääksemme ja elävöittääksemme puhetta sekä selkiyttääksemme sanomaamme. Äänen ilmaisevuutta on mahdollista parantaa ja laajentaa terveestä
äänenkäytöstä ja hyvästä äänen hallinnasta käsin. Koulutuksessa perehdytään erilaisiin äänentuottotapoihin ja niiden merkitykseen tulkinnalle sekä puheen paralingvistisiin piirteisiin, eli miten jotakin sanotaan. Koulutus sisältää harjoituksia, joiden avulla haetaan rentoa ja vapaata ääntä ja keinoja äänen ilmaisevuuteen.

Koulutus on suunnattu erityisesti tulkeille. Mukaan mahtuu enintään 20 osallistujaa.

Kouluttaja: FM vokologi Johanna Leskelä

Ilmoittaudu mukaan sivun alareunasta.

 

Selväkieltä kohti - sujuvaa tekstiä kääntäjille ja kielenhuoltajille

klo 10.00 - 11.30

Miten kerrot sanottavasi selkeästi, hyvällä kielellä? Koulutuksen jälkeen kirjoitat selkeämmin, luettavammin ja silmäiltävämmin ja osaat opastaa kollegoitasi ja asiakkaitasi paremmiksi kirjoittajiksi.

Koulutus on suunnattu esim. kääntäjille, kielentarkistajille, kielenhuoltajille ja asiakasviestinnän parissa työskenteleville.

Kouluttuja Riitta Suominen on tamperelainen suomen kielen maisteri, jonka virkakielen yleistajuistamista käsittelevä väitöskirja on loppusuoralla. Hän on verkkoviestinnän opettaja, kielikonsultti ja selkokielen asiantuntija. Kielipoliisina hän päivystää 24/7 Twitterissä, Facebookissa ja SnapChatissa.

Ilmoittaudu mukaan sivun alareunasta.

 

Kieliasiantuntijat ry:n kevätkokous

klo 12.30-13.30

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  1. Käsitellään hallituksen kertomus ja tilinpäätös edelliseltä toimintavuodelta sekä tilintarkastajan ja toiminnantarkastajan lausunnot.
  2. Vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
  3. Vahvistetaan yhdistyksen uusi strategia.
  4. Valitaan hallitukseen kaksi varajäsentä.
  5. Valitaan varatilintarkastaja.

Yhdistyksen kokouksissa ovat äänioikeutettuja jäsenmaksunsa maksaneet varsinaiset jäsenet sekä kunniapuheenjohtajat ja kunniajäsenet. Kannatusjäsenellä on kokouksissa puheoikeus mutta ei äänioikeutta.

 

Suomen viittomakielen tulkit ry:n purkautumiskokous

klo 12.30-13.30

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijat.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4. Hyväksytään kokouksen esityslista.
5. Käsitellään hallituksen kertomus yhdistyksen toiminnasta edellisenä vuonna.
6. Käsitellään tilikertomus ja tilintarkastajien lausunto edellisen vuoden tileistä, taloudenhoidosta ja hallinnosta.
7. Päätetään toimintakertomuksen hyväksymisestä, tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
8. Päätetään yhdistyksen purkautumisesta.
9. Päätetään yhdistyksen varojen käytöstä.
10. Valitaan selvitysmiehet suorittamaan yhdistyksen purkuun liittyvät toimet
(taloudellinen loppuselvitys, varojen siirto, pankkitilien lopettaminen, purkuilmoituksen tekeminen)
11. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
12. Kokouksen päättäminen

 

Ilmoittautuminen

Opintopäivä on avoin Kieliasiantuntijat ry:n jäsenille. Tilaisuus on maksuton, ja sen aikana tarjotaan kahvit ja lounas.

Ilmoittaudu opintopäivään ja kokoukseen torstaihin 9.5. mennessä.

Ilmoittautuminen on sitova. Tutustuthan peruutusehtoihimme.