Siirry sisältöön

Kielenhuoltaja on saavutettavan kielen asiantuntija

Suvi Seikkula / 13.10.2023

Saavutettava kieli on edellytys ymmärtämiselle ja vaikuttamiselle. Tullin vastaava kielenhuoltaja Kati Turkama on nähnyt uransa aikana, kuinka saavutettavan kielen ja sen varmistavan kielenhuollon merkitys on alettu nähdä yhä paremmin.

Kati Turkaman mukaan saavutettava kieli on lähtökohta kaikelle kielenhuollolle. (Kuva: Reetta Salonen)
Kati Turkaman mukaan saavutettava kieli on lähtökohta kaikelle kielenhuollolle. (Kuva: Reetta Salonen)

Tullin vastaava kielenhuoltaja Kati Turkama päätyi lukion jälkeen lukemaan pohjoismaisia kieliä Helsingin yliopistoon. Sieltä hän siirtyi silloiselle Joensuun yliopiston Savonlinnan kääntäjäkoulutuslaitokselle lukemaan saksan ja englannin kääntämistä, ruotsi sivunaineenaan.

Valmistuttuaan hän jatkoi väitöskirjatutkijana tutkimusaiheenaan metaforien kääntäminen. Hän pääsi kielentutkimuksen tutkijakouluun Langnetiin ja vietti vuoden Kaliforniassa Berkeleyn yliopistossa Fullbright-stipendiaattina. Hän työsti väitöskirjaansa tutkijarahoituksella, kunnes tuli Tulli ja tauko.

Turkama aloitti työnsä Tullissa englannin ja ruotsin kääntäjänä vuonna 2004. Hän yritti tehdä väitöskirjaa työn ohella, mutta totesi lopulta, ettei aika riitä jatko-opintoihin uusiin tehtäviin ja perheen perustamiseen. Vuosien tauon jälkeen hän palasi väitöskirjan pariin ja väitteli vuonna 2017.

Turkamalla on keskeinen rooli siinä, että Tulliin perustettiin kielenhuoltajan tehtävä. Aloitettuaan vuonna 2010 kääntäjien esihenkilönä hän huomasi, että käännettävien tekstien laatu oli usein todella huonoa. Jotta niitä pystyi kääntämään, piti usein selvittää tekstin kirjoittaneelta asiantuntijalta, mitä tämä oikeastaan tarkoitti.

Jokaisella on oikeus ymmärtää, osallistua, vaikuttaa ja saada tietoa.

Samoihin aikoihin oli myös muissa valtion virastoissa, kuten Verohallinnossa ja Kelassa, alettu kiinnittää enemmän huomiota selkeään kieleen. Turkama rohkaistui viemään eteenpäin aloitetta kielenhuoltajan tehtävän perustamisesta Tulliin.

Aloite sai kannatusta, ja tehtävään nimettiin Turkama, jolla oli siihen juuri sopiva koulutus. Ymmärryksen lisääntyessä saavutettavan kielen tärkeydestä lisääntyivät myös kielenhuoltotehtävät, kunnes kahdeksan vuoden kuluttua perustettiin kielenhuoltotiimi. Siihen palkattiin kaksi uutta kielenhuoltajaa ja Turkamasta tehtiin vastaava kielenhuoltaja. Siinä tehtävässä hän toimii edelleen.

Ripaus diplomatiaa

Tullin kielenhuoltotiimissä muokataan muun muassa asiakastekstejä, Tullin julkaisuja, koulutusmateriaalia ja sisäisiä tekstejä. Laaditaan kieliohjeita kuten nimien oikeinkirjoitusohjeita ja tietoiskuja vaikkapa kapulakielisten sanojen välttämisestä. Koulutetaan uusia työntekijöitä kielenhuoltoasioissa ja suunnitellaan räätälöityjä koulutuksia asiantuntijoille heidän erikoisalojensa teksteistä.

Turkaman kollegat vastaavat nykyisin pääosin varsinaisesta kielenhuollosta ja koulutusten toteutuksesta, kun taas Turkaman vastuulla on Tullin kielilinjaukset ja -ohjeistukset, kielenhuollon organisointi, kielikoulutuksen koordinointi, tiimin esihenkilön vastuutehtävät ja sanastotyö. Lisäksi hän edustaa organisaatiota saavutettavuuden ja selkokielen verkostoissa Tullin sisällä ja ulkopuolella. Hän myös kielenhuoltaa edelleen.

Saavutettavan kielen tulisi olla itsestäänselvyys viestinnässä.

Pohjan kielenhuoltajan työlle antaa Turkaman mukaan suomen kielen erinomainen ymmärtäminen sekä kiinnostus suomen kielelle tyypillisiin rakenteisiin ja ilmauksiin, ja viestintään yleensäkin. Lisäksi kielenhuoltajalta vaaditaan kykyä ja kärsivällisyyttä selittää tekstin kirjoittajille kieleen ja kielenhuoltoon liittyviä asioita ja myös diplomaattisuutta.

- Tekstit ovat kirjoittajilleen usein hyvin henkilökohtaisia, ja moni saattaa kokea hienotunteisenkin palautteen kurjaksi. On siis tärkeää harjoitella palautteenantoa ja rakentavaa keskustelua, Turkama sanoo.

Kielenhuoltajan tehtävä ei Turkaman mukaan sovi sellaiselle, joka haluaa tehdä työtä vain itsekseen. Kielenhuoltaja neuvottelee asiantuntijoiden kanssa, työstää tekstejä yhdessä muiden kanssa, kouluttaa ja neuvoo.

Yhdenvertaisuuden vaalijat

Saavutettavan kielen tulisi Turkaman mukaan olla itsestäänselvyys viestinnässä. Se tarkoittaa asiakaslähtöisyyttä, helppoa lähestyttävyyttä, luotettavuutta, läpinäkyvyyttä ja ammattitaitoa. Sitä, etteivät tekstit tule ylhäältä alaspäin kielen kapuloina, vaan niistä näkyy, että ymmärrettävyyttä on mietitty lukijan näkökulmasta.

- Ei ole mahdollista erottaa kielenhuoltoa saavutettavasta kielestä, sillä saavutettavuus on lähtökohta kaikelle kielenhuollolle, Turkama painottaa.

Turkama näkee selkeän kielen ennen kaikkea yhdenvertaisuus- ja ihmisoikeuskysymyksenä.

-  Selkeä kieli ei ole keneltäkään pois, sillä ihan kaikki kaipaavat sitä jossakin vaiheessa, vaikkapa lukiessaan potilasohjetta sairaalassa. Toisille selkeä kieli on kuitenkin koko elämisen edellytys, jota ilman yhteiskunnassa toimiminen olisi mahdotonta. Jokaisella on oikeus ymmärtää, osallistua, vaikuttaa ja saada tietoa, Turkama painottaa.

Ilman kieliasiantuntijoita, sellaisia kuin Turkama, nuo oikeudet jäisivät toteutumatta.

Kirjoitus on osa Kieli kannattelee maailmaa -kampanjaa.