fbpx
Skip to content

Kollegailta Helsingissä: Uuden tutkimuksen ilta

Kollegailta siirtyy myöhempään ajankohtaan

Tervetuloa Kieliasiantuntijoiden kollegailtaan Helsinkiin. Illassa on luvassa rentoa oloa, keskusteluja ja kahden tuoreen, mielenkiintoisen pro gradu -työn esittely.

desk-3076954_1280

Kollegaillassamme saamme kuulla kahdesta tuoreesta gradusta, jotka molemmat käsittelevät uusia tutkimuskohteita kielialalla.

Graduistaan tulevat kertomaan Noora Hoffrén ja Annukka Junni.

Jyväskylän yliopistossa opiskellut Noora Hoffrén tarkasteli maisterintutkielmassaan ”Kuvailevien viittomien ja konstruoidun toiminnan yhteispeli” kahta viittomakielissä tunnistettua eleistä kielen ilmiötä, kuvailevia viittomia ja konstruoitua toimintaa, sekä niiden keskinäistä esiintymistä suomalaisen viittomakielen narratiiveissa. Työ kytkeytyy tutkimuskentällä nousevaan kielikäsitykseen, jossa eleiset elementit ymmärretään ja hyväksytään osana puhuttujen ja viitottujen kielten rakennetta.

Helsingin yliopistossa opiskeleva Annukka Junni tutki pro gradu -työssään forensisen kääntäjän toimijuutta. Tutkimuksen tarkoitus on selvittää, miten kääntäjän yksilöllinen, valtuutettu ja kollektiivinen toimijuus näyttäytyvät rikostutkinnassa ja mitkä tekijät rajoittavat toimijuutta.

Aika: 16.4.2020, klo 17-19

Paikka: Kieliasiantuntijat ry, Mikonkatu 8 A (6. krs), Helsinki

Ilmoittaudu iltaamme 10.4. mennessä.
Huomioithan ilmoittautuessasi myös peruutusehtomme.