Siirry sisältöön

Television ja videoiden ohjelmatekstityksille laatusuositukset

Hanna / 14.1.2021

Laki velvoittaa tv-kanavia tekstittämään suomen- ja ruotsinkielisiä televisio-ohjelmia kuuroille ja huonosti kuuleville. Tästä vuodesta alkaen julkishallinnon ja julkista tukea saavien organisaatioiden pitää myös tekstittää videoita verkkosivustoillaan ja mobiilisovelluksissaan näiden saavutettavuuden parantamiseksi. Tätä helpottamaan on ohjelmatekstityksille nyt laadittu kansalliset laatusuositukset, joissa kuvataan, mistä hyvä tekstitys koostuu ja mitä siltä vaaditaan.

Ohjelmatekstityksille

Ohjelmatekstityksillä tarkoitetaan kielensisäisiä tekstityksiä, esimerkiksi suomenkielisten ohjelmien tekstitystä suomen kielellä. Tekstitykseen tiivistetään ohjelman kaikki tarpeellinen audiovisuaalinen informaatio – ei vain puhe.

Suositusten tavoitteena on selkeyttää ohjelmien ja videoiden tekstityksiä ja luoda Suomeen yhdenmukaiset tekstityskäytänteet, mikä palvelee sekä katsojia että tekstittäjiä. Suositusten avulla ohjelmatekstitysten tilaajat ja teettäjät sekä viranomaiset voivat paremmin arvioida tekstitysten laatua.

Laatusuosituksia voi hyödyntää myös some-videoita tekstitettäessä

Ohjeistus koskee ensisijaisesti televisiossa, suoratoistopalveluissa ja tallenteissa käytettäviä ennakkoon tekstitettäviä av-teoksia. Myös suorien lähetysten tekstitysten tulisi olla mahdollisimman ymmärrettäviä ja luettavia, vaikka kaikkia teknisiä suosituksia ei voitaisi noudattaa. Ohjeita voi suurelta osin soveltaa myös elokuvateattereissa esitettäviin ohjelmatekstityksiin. Lisäksi niitä voi soveltuvin osin hyödyntää tekstitettäessä esimerkiksi verkkosivuilla tai sosiaalisessa mediassa julkaistavia videoita.

Laatusuosituksiin on koottu suomalainen asiantuntemus. Ne on laadittu yhteistyössä tekstittäjien, käännöstoimistojen, tv-kanavien, suoratoistopalveluiden, käännösviestinnän koulutuksen ja tutkimuksen ja Kotimaisten kielten keskuksen edustajien kanssa.

Suositukset on laadittu suomenkielisiä ohjelmatekstityksiä varten, mutta suosituksia voi hyödyntää myös ruotsinkielisiin ohjelmatekstityksiin soveltuvin osin. Sen sijaan ohjeet eivät koske käännöstekstityksiä, joille julkaistiin tammikuussa 2020 omat suomen- ja ruotsinkieliset laatusuosituksensa.

Ohjelmien, elokuvien ja videoiden tekstitysten tarvitsijoita on Suomessa ainakin 800 000. Vaikka tekstitysten ensisijaisia käyttäjiä ovat kuurot ja huonokuuloiset, niistä hyötyvät myös esimerkiksi kielenoppijat. Tekstityksistä on hyötyä myös silloin, kun puheesta on vaikea saada selvää tai laitteen ääni täytyy pitää hiljaisella tai pois päältä.

Tekstitystyöryhmä koostui seuraavien tahojen edustajista:

AlfaTV, freelancer-tekstittäjät, Kieliasiantuntijat ry, Kotimaisten kielten keskus, Lingsoft Oy, MTV Oy, Pre-Text Oy, Rosmer International, Saga Vera Oy, Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto, Turun yliopisto, Yle.

Laatusuositusten laadintatyötä koordinoi Kieliasiantuntijat ry.

 

Ohjelmatekstitysten laatusuositukset käyttöösi

Ohjelmatekstityksen_laatusuositukset_tulostettava versio (A4)(pdf)

Ohjelmatekstitysten_laatusuositukset_web-versio(pdf)

Laatusuositukset on saatavilla myös osoitteessa www.av-kaantajat.fi.