Sukellus selkokieleen – jatkokoulutus

21.3.2019 klo 17-20, Helsinki + suoratoisto

Selkokieli on kieltä, joka on muotoiltu esimerkiksi kehitysvammaisten tai suomen kieltä opettelevien maahanmuuttajien tarpeisiin. Se on siis muuta kuin tavallinen, selkeä yleiskieli.

sukellus selkokieleen

Koulutuksessa pohditaan selkokieltä kieliasiantuntijoiden näkökulmasta ja hyvin käytännönläheisesti.

Koulutuksessa käydään läpi perustietoa selkokielestä, sen kohderyhmistä, tarpeesta ja kirjoitusohjeista sekä selkovuorovaikukutusta.

Koulutus sisältää luennon, ennakkotehtävän, keskustelua ja pieniä harjoitteita.

Koulutus on jatkoa maaliskuussa 2018 järjestettyyn Selkokieli – Mitä se on? Kuka tarvitsee selkokieltä? -koulutukseen ja luotaa syvemmälle, mutta myös perusasiat kerrataan.

Aika: 21.3. klo 17-20

Paikka: Kieliasiantuntijat ry, Helsinki

Kouluttaja: FM Satu Itkonen

Koulutus järjestetään yhteistyössä Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU:n ja Museoalan ammattiliitto MAL:n kanssa.

Jäsenkoulutus on maksuton, mutta ilmoittautuminen sitova. Mahdolliset peruutukset tulee tehdä viimeistään 14.3. Luethan peruutusehtomme.

Sekä selkokieleen että selkeään kieleen pyrittäessä kiinnitetään huomiota samantyyppisiin seikkoihin: tekstin näkökulmaan, sanojen ymmärrettävyyteen, virkkeiden ja lauseiden rakenteisiin ja tekstin ulkoasuun.

Selkokielen tarkoitus on auttaa selkokieltä tarvitsevia ihmisiä tiedon saamisessa, lukemisessa, omien ajatusten ilmaisemisessa ja osallistumisessa. Jokaisella ihmisellä on oikeus ymmärrettävään tietoon, mikä on itsenäisen elämän ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen perusedellytys. Kaikissa tilanteissa, joissa käytetään selkokieltä, tavoitteena on lisätä ihmisten mahdollisuuksia ymmärtää toisiaan.

Voit tutustua selkokieliseen materiaaliin:
https://yle.fi/uutiset/osasto/selkouutiset/
http://selkosanomat.fi/
http://selko.fi/