Siirry sisältöön

Tule meille hallitukseen!

Suvi / 6.11.2019

Syyskokouksessamme 23.11.2019 valitaan yhdistyksemme hallitukseen neljä varsinaista jäsentä erovuoroisten tilalle, kaksi varajäsentä ja puheenjohtaja seuraavalle kaksivuotiskaudelle. Tulisitko sinä meidän joukkoomme?

omenat_kuva_ twinsfisch_Unsplash

Näin hallitus työskentelee

Hallitus kokoontuu noin kuusi kertaa vuodessa kokouksiin ja kahdesti työseminaareihin. Kokouksiin järjestetään mahdollisuuksien mukaan etäosallistumisvalmiudet. Lisäksi töitä tehdään sähköpostin välityksellä ja Trello-alustalla jonkin verran kokousten välillä. Toisinaan kokoonnutaan myös hallituksen kokousten ulkopuolella esimerkiksi työstettävän asian äärellä. Puheenjohtajalla on lisäksi muita vastuita.

Hallituksen kokouksissa seurataan yhdistyksen strategiaa ja taloutta ja kuullaan toimiston kuulumisia operatiivisesta toiminnasta. Sen lisäksi keskustellaan eri työryhmien sekä edunvalvontatiimin, johon kuuluu hallituksen lisäksi jäsenemme Akavan Erityisalojen toimielimissä, toiminnasta.

Kokouksissa muodostetaan kantoja eri tahoille kuten kattojärjestö Akavan linjauksia varten ja päätetään erilaisista toimista, kuten miten reagoidaan johonkin merkittävään työelämän muutokseen. Hallitus on myös taho, joka päättää muun muassa apurahojen myöntämisestä ja erilaisiin työelämähankkeisiin osallistumisesta ja nimittää työryhmien jäsenet.

Hallituksen varsinaisen jäsenen kausi kestää kaksi vuotta. Varajäsenet valitaan vuodeksi kerrallaan.

Puheenjohtaja valitaan seuraaviksi kahdeksi vuodeksi

Syyskokouksessa valitaan myös puheenjohtaja seuraavalle kaudelle. Puheenjohtaja on toiminnanjohtajan esimies ja tukena operatiivisessa toiminnassa. Hän tekee tarvittaessa strategisen tason päätöksiä arjessa ja osallistuu muun muassa viestintään, somenäkyvyyden ylläpitoon ja eri työryhmiin. Hän on mukana laatimassa lausuntoja ja kannanottoja ja ylläpitämässä yhdistyksellemme tärkeitä verkostoja.

Yhdistyksemme säännöissä sanotaan, että ”Hallituksen jäsenet pyritään valitsemaan siten, että kaikki ne sektorit (esim. valtio, kunta, yksityinen, ammatinharjoittajat), joihin yhdistyksen jäseniä kuuluu, ovat edustettuina.” Siksi keskustelu hallituksen kokouksissa onkin aina monipuolista ja vilkasta ja hallituksessa saa monenlaisia näkökulmia asioihin. Ehkäpä ensi vuonna yksi näistä näkökulmista on sinun?

Kieliasiantuntijoiden opintopäivä ja syyskokous

Aika: lauantai 23.11. klo 13.0017.30

Paikka: Tampereen yliopisto, Linna, Kalevantie 5, Tampere

Ohjelma:

klo 13.00 Tervetuloa!

klo 13.15  Viittomakielen tulkki, rooli ja sukupuoli

Katariina Valentin
EUMASLI (European Master in Sign Language Interpreting) -tutkinnon lopputyössään Valentin tarkasteli viittomakielen tulkkauksen alaa sukupuolentutkimuksen teorioita hyödyntäen. Tutkimuksessa keskiössä ovat naistulkkien kokemukset sukupuolittuneiden rakenteiden valossa. Nyt esitelmässään Valentin keskittyy erityisesti vuorovaikutustilanteisiin, sukupuolittuneisiin stereotypioihin ja niiden vaikutukseen tulkin työssä.

klo 14.15 kahvitarjoilu

klo 14.45 Kieliasiantuntijat syyskokous (kokouksen asialista)

klo 16.15 Anna valosi loistaa! Asiantuntijuuden markkinoinnin aakkoset

Kääntäjä Tiina Kinnunen ravistelee kieliasiantuntijoita käyttäytymään asiantuntijan tavoin.

klo 17.15 Päivän yhteenveto

noin klo 17.30 Kiitos ja hei! Turvallista kotimatkaa.

 

Kahvitarjoilun vuoksi ilmoittaudu kokoukseen keskiviikkoon 13.11. mennessä.

Ennen varsinaisen ohjelman alkua klo 10-11.30 voit varata ajan cv-klinikalle, jossa saat henkilökohtaiset vinkit ansioluettelosi viilaamiseen. Tule paikalle ajoissa ja tuo ansioluettelosi paperisena tai koneella, jotta voimme tehdä siihen merkintöjä. Älä tuo sitä tikulla.