Siirry sisältöön

Miksi Suomeen tarvitaan tulkkilaki?

Hanna / 3.5.2023

Tällä hetkellä Suomessa kuka tahansa voi toimia tulkkina julkishallinnossa. Tilanne tulkkausalalla on kestämätön. Alkavalla hallituskaudella on säädettävä laki tulkin pätevyydestä julkishallinnossa ja perustettava tulkkirekisteri.

Suomeen tarvitaan tulkkilaki

Ehdotuksemme hallitusohjelmaan 2023-2027

 • Lainsäädännössä määritellään, millainen ammattipätevyys vaaditaan henkilöltä, joka toimii tulkkina julkishallinnon asiointilanteessa esimerkiksi viranomaisasioissa, terveydenhuollossa tai sosiaalipalveluissa.
 • Perustetaan rekisteri, johon voidaan merkitä kaikki pätevyysvaatimukset täyttävät tulkit.

 

Tällä hetkellä Suomessa kuka tahansa voi toimia tulkkina julkishallinnossa. Tämä johtaa potilasturvallisuuden ja oikeusturvan vaarantumiseen ja aiheuttaa yhteiskunnalle ylimääräisiä kustannuksia. Tämän vuoksi julkishallinnon asioinnissa tarvittavasta tulkkauksesta tulee säätää lailla. Sekä tulkit että tulkkauspalveluja käyttävät toivovat tulkkilakia.

 

Mistä tulkkilaissa tulee säätää? 

Tulkkilakiin ehdotetaan otettavaksi ainakin seuraavat säännökset:  

 • määritelmät julkishallinnossa käytettävän tulkin ammattipätevyydestä  
 • vaatimukset tulkkien salassapitovelvollisuudesta ja selkeät säännökset jääviydestä  
 • säännös kansallisesta tulkkirekisteristä  
 • velvoite viranomaisille ja julkishallinnolle käyttää rekisteriin merkittyjä tulkkeja  
 • säännös tulkkauksen laadun valvonnasta ja valvovasta virastosta    
 • kielto käyttää lapsia tai muita omaisia tulkkina.

Miksi laki tarvitaan?

 • Suomessa ei säännellä laissa siitä, millä pätevyydellä julkishallinnossa voi toimia tulkkina.
 • Nykytilanne, jossa kuka tahansa voi toimia tulkkina esimerkiksi lääkärikäynneillä tai oikeudessa, on kestämätön.
 • Ammattitaitoinen tulkkaus takaa potilasturvallisuuden ja varmistaa sekä julkishallinnon asiakkaiden että viranomaisen tai ammattihenkilön oikeusturvan.
 • Ammattitulkkien käyttö säästää yhteiskunnan kustannuksia.

Taustatietoa aiheeseen:

Kokosimme faktoja päätöksenteon tueksi: Tulkkilaki taustaraportti 2.5.2023 (pdf)

Lisäksi:

 

Lisätietoja antavat:  

Kieliasiantuntijat ry, Hanna Gorschelnik, toiminnanjohtaja
hanna.gorschelnik@kieliasiantuntijat.fi, puh. 050 576 2553 
 

Emmi Christensen, hallituksen jäsen, Suomen kielipalveluyritykset ry
sihteeri@kielipalveluyritykset.fi, puh. 050314 1996  

Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto ry, Jenni Kavén, toiminnanjohtaja
jenni.kaven@sktl.fi, puh. 044 344 5205  

 

Kieliasiantuntijat ry:n hallitusohjelmatavoitteissa 2023–2027 nostetaan esiin kieliasiantuntijoiden merkitystä yhteiskunnalle. Tarvitsemme poliittisia päätöksiä varmistaaksemme sen, että meillä on tulevaisuudessakin kielten ja kulttuurien asiantuntijoita ja että heillä on edellytykset toimia ja pysyä työmarkkinoilla.

Kieliasiantuntijat hallitusohjelma 2023-2027_small