Siirry sisältöön

Föreslå årets språkexpert, gärning och arbetsgivare!

Juuli Muona / 11.3.2024

Fanns det 2023 någon betydande handling eller en viktig aktör inom språkbranschen? På vårt vårmöte i maj tillkännager vi årets språkexpert, gärning och arbetsgivare. Alla kan föreslå kandidater!

Arbetslivspriser

Syftet med arbetslivspriset är att uppmärksamma språkbranschen och aktiva aktörer inom den. Språkexperters arbete är ofta osynligt. Med priset firar vi arbetsresultat och framhäver deras samhällsbetydelse. Språkexperter är en oersättlig resurs i verbalt arbete. Vi vill visa att språkexperternas sfär av inflytande är stor och sträcker sig till alla sektorer i näringslivet och samhället. Samtidigt betonar vi arbetsgivarnas och samfundens roll som utvecklare av branschen.

Så här väljs pristagarna

Vem som helst kan föreslå pristagare. – man behöver alltså inte vara medlem. Förslaget inklusive motiveringen ska skickas med enkätblanketten. Klicka på länken nere på sidan för att öppna den. Du får fritt dela den här nyheten och enkätblanketten med dina kollegor och nätverk till exempel i sociala medier!

Priserna delas ut årligen på vår förenings vårmöte utifrån prestationer året innan. På vårmötet 2024 delas alltså priserna ut utifrån prestationer 2023. Pristagarna väljs av en jury som består av Språkexperters styrelsemedlemmar. Juryn består av ordföranden, vice ordföranden och 1–2 styrelsemedlemmar, och de kan inte kandidera. I år sitter Ilona Repponen, Marjo-Leea Alapuranen, Hannele Ruokonen och Vanessa Peitilä i juryn. Taina Ukkola är juryns sekreterare.

Beroende på kategori är arbetslivspriset antingen ett penningpris eller ett hedersomnämnande. Detaljerade beskrivningar av kriterierna för respektive kategori finns nedan. Priset behöver inte delas ut om ingen lämplig pristagare hittas.

Årets språkexpert

Priset går till en person som förtjänstfullt representerat språkexperter och -expertis och som aktivt tillfört nya perspektiv inom sitt område. Hen har aktivt förbättrat språkexperters synlighet och ökat uppskattningen av dem i samhället. Priset delas ut till en enda person.

Årets gärning

Hedersomnämnandet för årets gärning delas ut till ett kollektiv, en kampanj, ett projekt, ett evenemang eller en studie som för sin del synliggjort språkexperters arbete. I sitt arbete har de lyft teman som är viktiga för språkexperter och framhävt språktjänsternas betydelse i samhället.

Årets arbetsgivare eller chef 

Hedersomnämnandet delas ut till en arbetsgivare, till exempel ett företag, eller en chef. Pristagaren har genom att visa exempel utvecklat arbetsmiljön och/eller sin arbetsplats inom området samt långsiktigt tagit hand om sina anställda. Detta arbete omfattar till exempel främjande av anställdas välbefinnande och skapande av en god laganda.

Vem eller vilka anser du att borde få priset för prestationer 2023?

Klicka fram blanketten och skicka ditt förslag! Ansökningstiden går ut 21.4.