Siirry sisältöön

Kieliasiantuntijat ry

Palkansaaja, ammatinharjoittaja tai freelancer – Kieliasiantuntijat ry on ammattijärjestösi, kun työskentelet monikielisen viestinnän, kielten ja kääntämisen tai tulkkauksen parissa.

Ammattijärjestö kieliasiantuntijalle

Kieliasiantuntijat ry on valtakunnallinen lähes 3 000 kieliasiantuntijan ja monikielisen viestinnän asiantuntijoiden akavalainen yhteisö. Olemme ainoa kieliasiantuntijoiden monikielisen viestinnän asiantuntijoiden ammattijärjestö.

Jäsenemme työskentelevät esimerkiksi tulkkeina, kääntäjinä, teknisinä viestijöinä, terminologeina, kielenhuoltajina, käännöskoordinoijina ja projektipäälliköinä.

Jäseniämme yhdistää kielten ammattimainen osaaminen ja niillä viestiminen.

Aloitimme toimintamme vuoden 2019 alussa, kun Käännösalan asiantuntijat KAJ ry ja Suomen viittomakielen tulkit ry yhdistyivät. Järjestömme on poliittisesti sitoutumaton.

Kuulumme Akavan Erityisaloihin, jonka kautta jäsenenä saat monia palveluja ja etuja.

Vaikutamme verkostojen voimalla

Teemme työtä kieliasiantuntijoiden työelämän parantamiseksi.

Edistämme kielipalvelualan kehitystä yhteistyössä työelämän edustajien ja korkeakoulujen kanssa.

Teemme työtä sen eteen, että lainsäädäntö tunnistaa ja tukee muutakin kuin perinteistä palkansaaja-asemaa tai yrittäjästatusta. Näennäisyrittäjyyden ongelmia ratkomme yhteistyökumppaneidemme kanssa.

Edistämme reilua paikallista sopimista lisäämällä jäsentemme ja muiden kielialan toimijoiden tietoisuutta sopimisen edellytyksistä. Lisäksi kannustamme jäseniämme huolehtimaan omista eduistaan ja jaksamisesta työelämässä ja tuemme heitä siinä eri tavoin.

Vierailemme oppilaitoksissa esittelemässä toimintaamme ja kertomassa työelämän asioista ja urapoluista.

Kieliasiantuntijat ry on seuraavien järjestöjen jäsen:

  • The European Legal Interpreters and Translators Association (EULITA)
  • Sanastokeskus TSK
  • World Association of Sign Language Interpreters WASLI
  • The European Forum of Sign Language Interpreters efsli
  • Akavan Erityisalat

Akavan Erityisalojen jäsenyyden kautta olemme osa Akavaa sekä neuvottelujärjestö Ylemmät Toimihenkilöt YTN:ää ja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKOa.

Tuemme jäseniämme työelämässä

Järjestämme koulutuksia ja tapahtumia, joissa jäsenemme voivat päivittää työelämän tietoja ja taitoja ja verkostoitua keskenään ja muiden alojen ihmisten kanssa.

Nostamme esille kielialalla tehtävää tutkimusta esimerkiksi kirjoituksin ja esitelmätilaisuuksin. Jäsenten ammatilliseen kehittymiseen myönnetään apurahoja.

Lue lisää jäseneduistamme ja palveluistamme.