Siirry sisältöön

Työehtosopimukset ja suositukset

Kieliasiantuntija voi löytää selkänojan työsopimusneuvotteluihin joko työehtosopimuksesta tai laatimistamme vähimmäispalkkasuosituksista.

Työehtosopimus eli tes on työntekijäjärjestön ja työnantajan tai työnantajajärjestön välinen sopimus alakohtaisista työn vähimmäisehdoista. Tes koskee lähtökohtaisesti vain sopimuksen allekirjoittaneita osapuolia tai niitä, jotka kuuluvat järjestöön, joka on solminut työehtosopimuksen. Työehtosopimuksesta ei tule automaattisesti yleissitovaa, vaan yleissitovuus määritetään kullekin sopimukselle erikseen. Jotta sopimuksesta tulisi yleissitova, pitää vähintään puolet kaikista sopimusalan työntekijöistä työskennellä sellaisten työnantajien palveluksessa, jotka ovat sidottuja kyseiseen työehtosopimukseen.

Suomessa ei ole yhtä yleistä työehtosopimusta, vaan eri aloille on solmittu erilaisia tessejä. Jos alalle ei ole solmittu työehtosopimusta, noudatetaan voimassa olevaa lainsäädäntöä. Se ei kuitenkaan ota kantaa esim. palkkoihin, lomarahoihin tai palkallisiin vapaisiin. Sopimus voi olla tehty myös yksittäiselle yritykselle. Työehtosopimus koskee vain työsuhteessa työskenteleviä.

Kieliasiantuntijoiden laatimat palkkasuositukset, joihin on kirjattu myös suosituksia työehdoista, eivät ole työehtosopimuksia eivätkä siis velvoita työnantajia.

 

Työehtosopimukset

Av-käännösyritysten työehtosopimus

Av-käännösyrityksille on solmittu työehtosopimus, joka on voimassa 1.5.2023–30.4.2025.

Työehtosopimusta käytiin läpi Kieliasiantuntijoiden järjestämässä tilaisuudesssa 31.5.2023. Sopimuksen kirjauksia esittelivät kattojärjestömme Akavan Erityisalojen edunvalvonnan johtaja Helena Lamponen ja Suomen Journalistiliiton edunvalvontajohtaja Petri Savolainen.

>> Katso tallenne tilaisuudesta tästä.

 

Tulkkien työehtosopimukset

 

Muita yksityisen sektorin työehtosopimuksia

Akavan neuvottelujärjestö Ylemmät toimihenkilöt YTN on neuvotellut puolestamme useita eri alojen työehtosopimuksia. Tarkista työnantajaltasi, kuulutko jonkin YTN-alan työehtosopimuksen piiriin.

> Lue lisää YTN-alojen työehtosopimuksista

 

Julkisen sektorin työehtosopimukset

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO neuvottelee puolestamme julkisen sektorin työehtosopimuksia. Jäsenemme kuuluvat joko kuntien, valtion, yliopiston tai Avainta-alojen työehtosopimuksen piiriin.

 

Vähimmäispalkkasuositukset

Olemme laatineet vähimmäispalkkasuosituksia, joiden avulla voit miettiä omaa palkkatoivettasi:

Kieliasiantuntijat

Viittomakielen tulkit

 

Kääntäjät

  • Yksityissektorilla työskentelevän kääntäjän vähimmäispalkkasuositus
    Suositus koskee kääntäjiä, joiden tehtävistä vähintään puolet on kääntämistä. Muut tehtävät voivat olla esimerkiksi toisen kääntäjän tekstien kielenhuoltoa, termityötä, projektinhallintaa, teknistä kirjoittamista, dokumentointia tai tulkkausta. Palkkatutkimukseen perustuva opas on suositus siitä, millaista palkkaa kääntäjälle pitäisi vähintään maksaa. Suosituksessa on käytössä kolme eri vaativuusluokkaa.

Kaantajat_vahimmaispalkkasuositus_1.4.2018_31.3.2020 (pdf)

 

 

Luettavissasi on myös