Siirry sisältöön

Ammattisäännöstö ja lainsäädäntö

Asioimistulkin ammattisäännöstö

Asioimistulkkaus on viranomaisen, yhteiskunnan virallisen instituution tai jonkin muun tahon ja yksilön tai pienehkön ryhmän välisen dialogin tulkkausta. Tässä säännöstössä tulkilla tarkoitetaan koulutettua ja/tai kokenutta ammattilaista ja tulkkauksen asiantuntijaa, joka on tulkkaustilanteessa täysin puolueeton ja riippumaton.

Ammattisäännöstö sitoo, ellei laista tai asetuksista yksittäistapauksissa toisin johdu, sen laadintaan osallistuneiden, tulkkeja edustavien liittojen jäseniä: puhuttujen ja viitottujen kielten tulkkeja, kirjoitustulkkeja ja puhetta tukevien tai korvaavien menetelmien tulkkeja.

>>Asioimistulkin ammattisäännöstö 2021 (pdf)

 

Av-käännösten laatusuositukset

Käännöstekstityksen laatusuositukset perustuvat av-käännösalan käytänteisiin, ja ne on laadittu yhteistyössä kääntäjien, käännöstoimistojen, tv-kanavien, suoratoistopalveluiden ja Kotimaisten kielten keskuksen edustajien kanssa.

Suositukset koskevat televisiossa, suoratoistopalveluissa ja tallenteilla käytettäviä av-teoksia. Ohjeita voi suurelta osin soveltaa myös elokuvateatteritekstityksiin. Sen sijaan ohjeet eivät koske ohjelmatekstityk-siä.

>> Käännöstekstitysten laatusuositukset 2020 (pdf)

>> Riktlinjer för svensk undertextning i Finland 2020 (pdf)

>> Quality Recommendations for Finnish Subtitling (pdf)

 

Television ja videoiden ohjelmatekstitysten laatusuositukset

Laki velvoittaa julkishallintoa ja julkista tukea saavia organisaatioita tekstittämään videoita verkkosivustoillaan ja mobiilisovelluksissaan näiden saavutettavuuden parantamiseksi. Suomenkielisten ohjelmien suomenkielisille tekstityksille eli ohjelmatekstityksille on laadittu  laatusuositukset. Suosituksia voi hyödyntää myös ruotsinkielisiin ohjelmatekstityksiin soveltuvin osin.

Suositusten tavoitteena on selkeyttää ohjelmien ja videoiden tekstityksiä ja luoda Suomeen yhdenmukaiset tekstityskäytänteet, mikä palvelee sekä katsojia että tekstittäjiä. Suositusten avulla ohjelmatekstitysten tilaajat ja teettäjät sekä viranomaiset voivat paremmin arvioida tekstitysten laatua.

>> Ohjelmatekstitysten_laatusuositukset_web-versio (pdf)

>> Ohjelmatekstityksen_laatusuositukset_tulostettava versio (A4) (pdf)

 

Lainsäädäntöä

 

Oikeudesta käännökseen ja tulkkaukseen