Siirry sisältöön

Palkat ja palkkiot

Paljonko kieliasiantuntija saa palkkaa, minkä verran käännöstoimeksiannosta veloitetaan? Mitä tulkki ansaitsee?

Puhutaanko palkasta vai palkkiosta?

Verottajan näkökulmasta tehdystä työstä maksetaan joko palkkaa tai työkorvausta eli palkkiota. Palkkaa maksetaan työsuhteessa, työkorvausta toimeksiantosuhteessa, eli kun palveluja ostatetaan yritykseltä ja muulta itsenäiseltä toimijalta.

Kun työ tehdään työsuhteessa, työnantajan tulee huolehtia palkan lisäksi myös muista velvoitteista, kuten työeläkemaksuista, sairaus- ja loma-ajan palkasta ja ylityökorvauksista. Tehty työ kerryttää työttömyysturvan edellytyksenä olevaa työssäoloehtoa, jos teet kaikkea työsuhteessa tekemääsi työtä vähintään 18 tuntia kalenteriviikossa.

Toimeksiantosopimuksessa työn teettäjän ei tarvitse maksaa eläkemaksuja ja muita vakuutuksia. Myöskään työlainsäädäntöä tai työehtosopimuksia tarvitse noudattaa. Tällöin kieliasiantuntijan on itse huolehdittava vakuutuksistaan ja olla tarkkana sopimuksen ehdoista, esimerkiksi maksetun palkkion määrästä. Yrittäjän eläkevakuutus on otettava, jos työtulo ylittää 9 010,28 € vuoden 2024 aikana.

Työsuhteessa työntekijä sitoutuu tekemään työnantajalle työtä henkilökohtaisesti. Toimeksiantosuhteessa tekijä voi käyttää apulaisia ja sijaista ilman, että hyväksyttää sen toimeksiantajalla – ellei muuta ole sovittu.

Jotta tiedät, millaista korvausta sinulle tekemästäsi työstä pitäisi maksaa, sinun pitää ensin tunnistaa onko kyseessä työsuhde vai yrittäjänä tehty toimeksiantosopimus.

Myös freelancerina työtä voidaan tehdä työsuhteessa. Akavan Erityisalojen verkkosivuille on koottu kattavasti tietoa freelancer-työn tunnusmerkeistä ja siitä, milloin on kyse työsuhteesta.

Jos epäröit sopimuksesi luonnetta, kysy neuvoa lakimiehiltämme Akavan Erityisaloissa. Neuvonta sopimusasioissa on jäsenetusi.

 

Kieliasiantuntijan palkka

Kieliasiantuntijan kuten kääntäjän tai tulkin palkka vaihtelee tehtävänkuvan mukaan. Palkkaan vaikuttavat esimerkiksi työn vaativuus, vastuu ja vaadittu osaaminen ja työkokemus. Kun mietit omaa palkkatoivettasi, on hyvä huomioida myös työn kuormittavuuden tai johtamisosaamisen kaltaisia tekijöitä mutta myös organisaation palkanmaksukyky. Monilla työnantajilla on omat palkkausjärjestelmänsä, osan palkat määräytyvät työ- ja virkaehtosopimuksissa.

Autamme sinua määrittelemään palkkatoivettasi esimerkiksi, kun haet uutta työtä tai valmistaudut palkkaneuvotteluun. Jäsenenä saat myös apua virkaehtosopimuksen ja työehtosopimuksen tulkinnassa.

Akavan Erityisalojen palkkaneuvonta

Lue lisää työehtosopimuksista ja suosituksistamme.

 

Käännös- ja tulkkauspalkkiot

Käännöstyön ja tulkkaustoimeksiannon hinnoitteluun vaikuttavat monet tekijät. Kilpailulainsäädännön mukaisesti jokainen kääntäjä ja tulkki määrittelee itse palkkionsa. Kun olet jäsenemme ja mietit käännös- tai tulkkaustoimeksiannon sopivaa palkkiota, saat meiltä neuvoja palkkioperusteiden pohtimiseen.

Olethan yhteydessä Kieliasiantuntijat ry:n toimistoon! toimisto@kieliasiantuntijat.fi

 

Luettavissasi on myös