Siirry sisältöön

Osaamisen kehittäminen ja täydennyskoulutus

Täydennyskoulutuksella voit täydentää aikaisemmin suorittamiasi opintoja ja erikoistua tiettyyn aihepiiriin tai työtehtävään alasi sisällä. Tälle sivulle olemme koonneet kieliasiantuntijoille keskeisiä täydennyskoulutuksen ja osaamisen kehittämisen muotoja.

Auktorisoidun kääntäjän tutkinto

Auktorisoitu kääntäminen on kääntämisen erikoisalue, jossa auktorisoitu kääntäjä laatii laillisesti pätevän käännöksen esimerkiksi viranomaispäätöksen tai oikeuskäsittelyn välineeksi.

Oikeutta toimia auktorisoituna kääntäjänä voi anoa, jos hakija on suorittanut

  • hyväksytysti auktorisoidun kääntäjän tutkinnon tai
  • ylemmän korkeakoulututkinnon, johon sisältyvät vähintään 60 opintopisteen laajuiset käännöstieteen opinnot ja vähintään kuuden opintopisteen laajuiset auktorisoidun kääntämisen opinnot tai
  • virallisen kääntäjän tutkinnon (nykyjärjestelmää edeltänyt järjestelmä)

ja hän täyttää muut laissa auktorisoiduista kääntäjistä (1231/2007), valtioneuvoston asetuksessa auktorisoiduista kääntäjistä (1232/2007) määrätyt ehdot.

Auktorisoidun kääntäjän tutkinnossa osoitetaan tutkintokielten kieli- ja kääntämistaito sekä auktorisoidun kääntäjän ammatinharjoittamisessa tarvittava muu taito.

Oikeus toimia auktorisoituna kääntäjänä on voimassa viisi vuotta kerrallaan.

Kaikki tiedustelut auktorisoidun kääntäjän tutkinnosta: Auktorisoitujen kääntäjien tutkintolautakunnalta auktoris.lautakunta@oph.fi

Lue lisää:

Kirjoitustulkiksi

Kirjoitustulkiksi voi kouluttautua suorittamalla 30 opintopisteen erikoistumisopinnot, joita tarjoaa Humanistinen ammattikorkeakoulu. Opinnot suorittanut opiskelija osaa toimia kielensisäisenä tulkkina tilanteissa, joissa auditiivisen informaation tulkkaus tapahtuu kirjoittamalla. Opiskelija hallitsee nopean kirjoittamisen sekä osaa hyödyntää teknologiaa kääntämisessä ja tulkkauksessa.

Koulutus on maksullinen.

Oikeustulkkauksen erikoistumiskoulutus

Oikeustulkkaukseen pätevöittävä erikoistumiskoulutus on tarkoitettu tulkkausalan ammattilaisille, joilla on joko Suomessa tai muussa maassa suoritettu korkeakoulututkinto. oulutuksen tavoitteena on antaa heille pätevyys, joka mahdollistaa hakemisen oikeustulkkirekisteriin.

Helsingin yliopiston avoimessa yliopistossa voi suorittaa 35 opintopisteen laajuisen koulutuksen syksystä 2023 alkaen. Opinnot ovat osa Helsingin yliopiston kääntämisen ja tulkkauksen maisteriohjelman oikeustulkkauksen opintokokonaisuutta. Opinnot ovat maksullisia.

Koulutukseen hakeutuvilta edellytetään työkokemusta tulkkauksesta tai oikeusalalta ja kahden kielen ammattimaista kielitaitoa. Koulutuksella pyritään vastaamaan laadukkaan oikeustulkkauksen ja pätevien oikeustulkkien kasvaneeseen tarpeeseen.

Tutustu koulutukseen tarkemmin Helsingin yliopiston sivuilla.