Siirry sisältöön

Av-käännösten laatusuositukset julkistettiin

Hanna Gorschelnik / 27.1.2020

Kääntäjien, käännöstoimistojen, tv-kanavien, suoratoistopalveluiden ja Kotimaisten kielten keskuksen edustajien kanssa on laadittu televisiossa, suoratoistopalveluissa ja tallenteilla käytettävien käännöstekstien laatusuositukset. Laatusuositukset julkistettiin 27.1. Helsingissä.

laatusuositukset
Me teimme sen! Laatusuosituksia kirjoitti iso joukko käännöstekstitysten asiantuntijoita. Kuva: Maarit Laitinen, Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto

Laatusuositukset tuovat selkeyttä käytänteisiin

Television ja suoratoistopalvelujen tekstitykset ovat Suomen luetuimpia tekstejä. Jokaisella käännöksiä tuottavalla organisaatiolla on kuitenkin ollut omat mallinsa ja vaatimuksensa, ja tämä on johtanut tekstityskäytänteiden suureen vaihtelevuuteen. Laatusuosituksiin on koottu elementit siitä, mistä hyvä tekstitys koostuu ja mitä siltä vaaditaan.

Laatusuosituksiin on koottu yhteiset käytänteet, joista hyötyvät niin kääntäjät kuin katsojat. Suosituksilla pyritään myös varmistamaan tekstityksen laatu. Laatusuositusten tarkoituksena on palvella kaikkia av-tekstitysten tuottamiseen osallistuvia ja niitä hyödyntäviä osapuolia, myös katsojia. Niiden tarkoituksena on luoda yhdenmukaiset tekstityskäytänteet, toimia ohjenuorana kääntäjille, toimia laadun merkkinä käännösten tilaajille ja teettäjille sekä vakiinnuttaa av-käännösalan sanastoa.

Vaikka laatusuositukset toimivat kääntäjälle ohjenuorana, lopullisen käännösratkaisun ja -muodon tuottaa kääntäjä ammattitaitoonsa turvautuen.

Laatusuositukset suomenkielisille ja ruotsinkielisille ruututeksteille

Laatusuositukset on laadittu erikseen sekä suomenkielisille että ruotsinkielisille ruututeksteille. Ruotsinkielinen laatusuositus pohjautuu suomenkieliselle, ja siinä otetaan huomioon ruotsin kielen erityispiirteet. Laatusuositus kuitenkin muistuttaa suomenkielistä suositusta, koska tekstitysperinne Suomessa on sama kummallakin kielellä.

Laatusuositukset käännetään myös englanniksi, jotta niitä voidaan hyödyntää kansainvälisesti. Tarkoituksena on, että laatusuositusten pohjalta laaditaan myös kansallinen SFS-standardi.

Ohjelmatekstityksiä eli suomen- ja ruotsinkielisten ohjelmien suomen- ja ruotsinkielisiä tekstityksiä varten laaditaan suositukset vuoden 2020 aikana.

Hankkeen ovat toteuttaneet Kieliasiantuntijat ry, Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto SKTL ry sekä Kotimaisten kielten keskus Kotus yhteistyössä kääntäjien, käännöstoimistojen, tv-kanavien ja suoratoistopalveluiden edustajien kanssa.

Käännöstekstitysten laatusuositukset 2020 (pdf)

Riktlinjer för svensk undertextning i Finland 2020 (pdf)

Laatusuositusten noudattamista suosittelevat seuraavat tahot:

AlfaTV
BTI Studios Oy
Kieliasiantuntijat ry
Kotimaisten kielten keskus
Lingsoft Language Services Oy
Mtv Oy
Pre-Text Oy
Rosmer osk.
Saga Vera Oy
Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto
Yleisradio

(Lista päivittyy.)