Siirry sisältöön

Kääntäjän osaamisella on tilaa laajentua

Laura Liimatainen / 16.4.2021

Kääntäjät ovat tiedonhankinnan mestareita, mutta mihin suuntaan kääntäjä voisi osaamistaan kehittää?

Kuva: Hans Eiskonen, Unsplash
Kuva: Hans Eiskonen, Unsplash

Koronakriisi on vaikuttanut myös käännös- ja tulkkausalaan, joten nyt on hyvä hetki miettiä, onko oman osaamisen laajentamiselle kysyntää.

Kääntäjän osaamispalettiin kuuluvat kieli- ja kulttuurituntemuksen lisäksi erinomaiset tiedonhakutaidot, tietotekninen osaaminen ja viestintätaidot.

Näiden lisäksi käännöstoimisto ja tulkkauspalvelujen toimittaja Semantixin projektipäällikkö Jari Juutinen painottaa erityisesti ihmistaitojen tärkeyttä kääntäjälle. Juutisen mukaan proaktiivinen ja kyselevä asenne sekä vastuun ottaminen omasta työstä ovat oleellista osaamista erityisesti freelance-kääntäjälle.

- On tärkeää tulla toimeen ihmisten kanssa sekä pitää kiinni lupauksista ja deadlineista, Juutinen tarkentaa.

Erikoistumalla erottuu joukosta

Oman osaamisen laajentamisesta puhuttaessa Juutinen pitää tärkeimpänä erikoistumista. Tiettyyn erikoisalaan perehtynyt kääntäjä voi löytää markkinoilta juuri itsensä kokoisen niche-markkinan. Erikoistumisen ei aina tarvitse tarkoittaa esimerkiksi lääketieteen tai talousalan ymmärrystä, vaan se voi olla myös luovien tekstien uudelleentulkintaa, transcreationia.

Gradussaan kääntäjien erikoistumista tutkinut Linda Uusi-Kerttula havaitsi myös, että kääntäjien erikoisosaaminen kehittyy työuran varrella eikä erikoistumisalueita suinkaan valita vielä opiskeluaikoina. Usein erikoisalan valintaan vaikuttavat työelämässä eteen tulevat mahdollisuudet enemmän kuin kääntäjän intohimo, vaikka sekin voi ohjata uralla tiettyyn suuntaan.

Mitä kääntäminen onkaan?

Freelance-kääntäjä Simo Vassinen on päässyt urallaan tekemään erilaisia käännös- ja tulkkaustöitä mainosteksteistä teatteriesityksen roolien simultaanispiikkaamiseen asti. Alalla toimiessaan hän on huomannut, että asiakas ei aina tiedä, mitä kääntäjä itse asiassa tekeekään eli mitä kääntäminen on.

- Tuntuu että asiakkaat eivät aina edes ymmärrä että kääntäminen, kirjoittaminen, tulkkaaminen, kielenhuolto ja oikoluku ovat eri osaamisia – ja tämä on joskus myös harmillista ja jopa ammattitaitoa mitätöivää, kertoo Vassinen.

Jotta kääntäjä pystyy markkinoimaan lisäosaamistaan asiakkaalle, on ensin tehtävä selväksi, mitä kääntäminen on ja mitä käännöspalveluun sisältyy. Vasta sitten voi yrittää auttaa asiakasta ratkaisemaan muita ongelmia ja tehdä uusia aluevaltauksia oman osaamisen kehittämisessä.

 

Miten kääntäjä voi laajentaa osaamistaan?

Saavutettavuus

EU:n saavutettavuusdirektiivin tarkoitus on taata digitaalisten palvelujen käyttömahdollisuudet kaikille. Saavutettavuus koostuu kolmesta eri aspektista: palvelun tai esimerkiksi verkkosivun teknisestä toteutuksesta, helppokäyttöisyydestä ja sisältöjen selkeydestä ja ymmärrettävyydestä. Kääntäjä voi olla oiva osaaja auttamaan viimeisen kriteerin vaatimusten täyttämisessä.

Saavutettavuuskriteeri vaatii esimerkiksi videoiden tekstittämistä tai kuvailutulkkausta sekä äänilähetysten (mm. podcastien) tuottamista myös tekstiversiona – siis käytännössä litterointia.

Sisällöntuotanto

Jos mielikuvitus kulkee ja kynä pysyy kädessä, kannattaa kääntäjän harkita myös palveluvalikoiman laajentamista sisällöntuotantoon. Yhä useammat suomalaiset brändit haluavat tuottaa sisältöä usealla kielellä, joten asiakkaalle usealla kielellä kirjoittava kieliasiantuntija voi olla vastaus useampiin tarpeisiin.

Taitto-ohjelmat

Jos on visuaalista silmää ja halua uppoutua graafisten työkalujen maailmaan, Adoben työkalujen, erityisesti InDesignin, ottaminen haltuun voi olla hyvä idea. Jos kääntäjä pystyy tarkistamaan taiton suoraan taitto-ohjelmassa eikä taittajan tarvitse viedä muutoksia erikseen PDF:stä taittotiedostoon, kaikilta säästyy aikaa.

Hakukoneoptimointi

Pelkkä verkkosivujen käännös ei riitä, jos yritys on suuntaamassa uusille markkinoille ja pyrkii tavoittamaan mahdollisimman paljon uusia asiakkaita. Tällaisessa tilanteessa nettisivujen hakukoneoptimointi alkaa oikeiden hakusanojen selvittämisellä, jossa kääntäjän kulttuuritietoudesta on paljon apua.

Palvelumuotoilu

Palvelumuotoilu on oiva työkalu oman liiketoiminnan kehittämiseen, mutta miksei kieliasiantuntija voisi tarjota palvelumuotoilua lisäpalveluna? Lue lisää palvelumuotoilusta.

Artikkelia varten haastateltiin myös Transfluentin VendorManager Satu Sandströmiä.

 

Artikkeli on aikaisemmin julkaistu Kiekaus-paperilehden numerossa 1/2020.