Siirry sisältöön

Mitä, jos av-kääntäjiä ei olisi?

Kieli kannattelee maailmaa / 27.11.2023

AV-kääntäjät

Av-kääntäminen eli audiovisuaalinen kääntäminen on kääntämisen osa-alue, jossa on sanallisen viestinnän lisäksi mukana ääni ja kuva, jotka täytyy huomioida käännöksessä. Av-kääntäjä tekstittää esimerkiksi elokuvia, televisio-ohjelmia, konsolipelejä ja oopperaa. Ilman häntä suurin osa kuluttamastamme kulttuurista olisi vaikeaselkoista, jopa mahdotonta ymmärtää kielitaidon puuttuessa.

Av-kääntäjä pitää huolen siitä, että tekstiä on helppo seurata ruudussa ja että se kulkee ohjelman puheen rytmissä. Hän pitää huolen kielestä, joka virtaa kulutettavaksemme televisioista, tableteilta, kännyköistä ja tietokoneista joka hetki uppoutuessamme sarjoihin, elokuviin, peleihin ja muihin vieraskielisiin audiovisuaalisiin sisältöihin. Hän auttaa meitä oppimaan uusia kieliä seuratessamme televisiosarjan ääntä yhdellä ja tekstiä toisella kielellä. Hän auttaa laajentamaan ymmärrystämme vieraista kulttuureista ja tuo niitä osaksi omaamme.

Ilman av-käännöksiä haastateltavat eivät saisi ääntänsä ja sanomaansa kuuluviin televisiohaastatteluissa. Uutisten ajankohtaiset insertit jäisivät kaukaisiksi, emmekä pysyisi ajan tasalla maailmasta niin kuin nyt. Monet kulttuurilliset ilmiöt jäisivät vieraiksi, eikä meillä olisi niille omankielisiä sanoja. Lapsille suunnattu tarjonta ilman dubattuja ohjelmia olisi rajallinen, ja heidänkin maailmansa kaventuisi.

Av-kääntäjät avartavat kulttuurimme piiriä ja maailmamme rajoja. Voimme valita loputtomasta audiovisuaalisesta tarjonnasta juuri ne sisällöt, jotka koemme makuumme, itseilmaisuumme, tiedonhankintaamme ja muihin tarpeisiimme sillä hetkellä sopivimmiksi. Jos av-kääntäjiä ei olisi, vaihtoehdot tyrehtyisivät kuohuvasta koskesta pieneksi noroksi.

Kieli kannattelee maailmaa -kampanja tuo esiin erilaisia kieliasiantuntija-ammatteja, jotka mahdollistavat ymmärrettävämmän maailman. Kampanjassa julkaisemme kerran viikossa sarjakuvan, jonka välityksellä voi saada kuvan, miltä maailma näyttäisi ilman kieliasiantuntijoita. Sarjakuvien lisäksi esittelemme kerran viikossa yhden kieliasiantuntija-ammatin. 

Kampanjaa voit seurata myös Instagram- ja Facebook-tileillämme ja aihetunnisteella #kielikannatteleemaailmaa.

Sarjakuva: Suvi Sipronen
Teksti: Suvi Seikkula