Siirry sisältöön

Mitä, jos kielenhuoltajia ei olisi?

Kieli kannattelee maailmaa / 9.10.2023

Saavutettavuus

Kieliasiantuntijat ovat saavutettavan kielen asiantuntijoita. Kielenhuoltajat, puhevammaisten tulkit, terminologit, selkokielistäjät ja monet muut kielen ammattilaiset varmistavat, että viestit tavoittavat kaikki ja etteivät kieleen liittyvät esteet estä osallisuutta, vaikuttamista, tiedonsaantia tai kuulluksi tulemista. Yrityksissä he auttavat tekemään viestinnästä tavoitettavaa, tehokasta, johdonmukaista ja tarkoituksenmukaista. He tekevät sitä niin kielensisäisesti kuin eri kielten ja kulttuurien välillä.

Ilman kieliasiantuntijoita suuri joukko ihmisiä jäisi ilman ääntä, viranomaiset eivät tavoittaisi viestinnällään kansalaisiaan, asiakkaat eivät ymmärtäisi, mitä yritykset heille tarjoavat ja väärinymmärrykset ja sekaannukset hankaloittaisivat vuorovaikutusta.

Kieli kannattelee maailmaa -kampanja tuo esiin erilaisia kieliasiantuntija-ammatteja, jotka mahdollistavat ymmärrettävämmän maailman. Kampanjassa julkaisemme kerran viikossa sarjakuvan, jonka välityksellä voi saada kuvan, miltä maailma näyttäisi ilman kieliasiantuntijoita. Sarjakuvien lisäksi esittelemme kerran viikossa yhden kieliasiantuntija-ammatin. 

Kampanjaa voit seurata myös Instagram- ja Facebook-tileillämme ja aihetunnisteella #kielikannatteleemaailmaa.

Sarjakuva: Suvi Sipronen
Teksti: Suvi Seikkula