Siirry sisältöön

Mitä, jos tulkkeja ei olisi?

Kieli kannattelee maailmaa / 13.11.2023

Tulkit

Maailma on aiempaa pienempi. Kun eri taustoista ja kulttuureista lähtöisin olevat ihmiset kohtaavat, aina ei yhteistä kieltä ole. Kahden ihmisen kohtaaminen on aina itsessään arvokas mahdollisuus, ja toisiaan voi ymmärtää monin keinoin. Kielimuuri asettaa kuitenkin usein esteitä vuorovaikutukselle. Uuden kielen voi oppia, mutta se vaatii aikaa ja vaivaa, eikä auta juuri siinä hetkessä. Tulkin välityksellä voimme kertoa niitä asioita, joita haluamme, emme vain niitä, joita osaamme ilmaista vieraalla kielellä.

Ilman ammattitulkkeja tulkkausta tarvitsevien mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa yhteiskunnassa vähenee. Syrjäytymisen riski kasvaa. Tulkkaus on tärkeä tasa-arvon väline. Sillä mahdollistetaan esimerkiksi oikeus- ja potilasturvan ja lasten oikeuksien toteutuminen. Kun viestiä välittää ammattitulkki, puhujat voivat luottaa siihen, että viesti välittyy toiselle sellaisena kuin se oli tarkoitettu, puolueettomasti ja tarkasti.

Tulkin ammatti on vaativa. Siinä tarvitaan monipuolisen kielitaidon lisäksi tulkkaustaitoa sekä laajaa yhteiskunnan, liike-elämän ja lainsäädännön tuntemusta. Lisäksi lukematon, kasvava määrä eri erikoisaloja tulee tulkilla olla hallussa.

Tiedollisen ja taidollisen osaamisen lisäksi tulkin professio vaatii eettistä herkkyyttä. Ammattietiikan tulee olla selkärangassa, ja tulkin tekemät pienetkin päätökset tiedostettuja. Ammattitulkki on roolissaan puolueeton viestin välittäjä.

Tulkit toimivat asioimistulkkeina, konferenssitulkkina, oikeustulkkeina ja neuvottelutulkkeina. Asioimistulkin työ voi olla lähes mitä tahansa ihmisen elämään ja kohtaamisiin liittyvää – polvileikkauksesta vanhempainiltaan, hautajaisista jalkapallotreeneihin.

Kieli kannattelee maailmaa -kampanja tuo esiin erilaisia kieliasiantuntija-ammatteja, jotka mahdollistavat ymmärrettävämmän maailman. Kampanjassa julkaisemme kerran viikossa sarjakuvan, jonka välityksellä voi saada kuvan, miltä maailma näyttäisi ilman kieliasiantuntijoita. Sarjakuvien lisäksi esittelemme kerran viikossa yhden kieliasiantuntija-ammatin. 

Kampanjaa voit seurata myös Instagram- ja Facebook-tileillämme ja aihetunnisteella #kielikannatteleemaailmaa.

Sarjakuva: Suvi Sipronen
Teksti: Liisa Halkosaari