Siirry sisältöön

Syyskokous valitsi uusia hallituksen jäseniä

Hanna / 20.11.2020

Kieliasiantuntijat ry:n syyskokous valitsi 19.11. uusia jäseniä yhdistyksen hallitukseen kaudelle 2021‒2022. Vaikuttamistyön ja edunvalvonnan merkitys korostuu entisestään epävarman tulevaisuuden edessä, minkä vuoksi vuoden 2021 toiminta tähtää ammattijärjestön perustehtävän vahvistamiseen.

Kieliasiantuntijat

Hallituksen varsinaiseksi jäseniksi kaudelle 2021‒2022 valittiin Henrik Hurme, Kirsi Torkkeli, Anna Vienonen, Hannele Ruokonen, Ilona Repponen ja Nike Parland. Hallituksen varajäseniksi vuodeksi 2021 valittiin Tuula Nuikka ja Anitta Malmberg.

Hallituksen jäseninä jatkavat vielä vuoden 2021 Ian Mac Eochagáin, Anni Korpiluoma, Martin Hausen ja Marjo-Leea Alapuranen.

Vuonna 2021 puhutaan työntekijöiden oikeuksista ja rahasta

Kieliasiantuntijoiden ammattitaidon merkitystä ja arvoa yhteiskunnallemme ei monesti ymmärretä. Kyse ei ole vain siitä, että erilaiset organisaatiot viestivät monikielisesti arkipäivän kielitaitoon tukeutuen. Kielen ammattilaisia tarvitaan esimerkiksi laatimaan tehokasta viestintää, vaalimaan yrityksen kansainvälistä imagoa ja luomaan tasavertaisia neuvottelutilanteita yli kielirajojen. Monikielisesti viestivät organisaatiot eivät pärjää epäammattimaisesti tuotetulla sisällöllä ja ilman ymmärrystä kulttuurisidonnaisuuksista.

Kieliasiantuntijat ovat moniosaajia ja laaja-alaisia asiantuntijoita. Laaja yleissivistys on kieliasiantuntijuuden edellytys, mutta kielen ja monimutkaistenkin merkitysten syvällinen ymmärrys nostaa kieliasiantuntija-ammattien merkitystä tekoälyn ja innovaatioiden tulevaisuudessa.

Syyskokouksen hyväksymässä toimintasuunnitelmassa nostetaan järjestön vuoden 2021 vaikuttamistyön yhdeksi kärkiteemaksi Työntekijöiden oikeudet. Kieliasiantuntijoiden työelämän parantaminen työnteon muodosta ja työnantajasektorista riippumatta on ammattijärjestön ydintehtävää, ja se nostetaan nyt rohkeasti esiin.

Myös hintakilpailu ja työnteon arvo ovat vaikuttamistyön keskiössä eri näkökulmista. On kestämätöntä, että asiantuntijatyötä ostetaan tai tarjotaan hinta edellä ilman, että todella tarkastellaan, mistä asiantuntijapalvelu koostuu ja mikä sen arvo on.

Jäsenmaksut pysyvät ennallaan

Syyskokouksessa päätettiin, että yhdistyksen varsinaisen palkansaajajäsenen jäsenmaksu pysyy samana ja on myös ensi vuonna 1,1 % ennakonpidätyksen alaisesta tulosta. Muista varsinaisten jäsenten jäsenmaksuista on päättänyt Kieliasiantuntijat ry:n kattojärjestön Akavan Erityisalojen liittokokous 14.11., ja näistä tiedottaa Akavan Erityisalat.

Kieliasiantuntijat ry:llä voi sääntöjen mukaan olla myös kannatusjäseniä, jotka saavat kaikki Kieliasiantuntijat ry:n tarjoamat palvelut ja edut. Työttömyyskassan jäsenyys tai Akavan Erityisalojen tai muut Akava-yhteisön tarjoamat palvelut ja edut eivät kuulu tähän jäsenyyteen. Ensi vuonna henkilöjäsenen kannatusjäsenmaksu on 100 € ja yhteisöjäsenen 225 €.