Siirry sisältöön

Yrkesetiska regler och langstiftning

Yrkesetiska regler för kontakttolkar

Kontakttolkning är tolkning av dialogen som sker mellan en myndighet, en officiell samhällsinstitution eller någon annan enhet och en individ eller en mindre grupp. I dessa regler avses med tolk en utbildad och/eller erfaren sakkunnig och expert på tolkning, som är helt opartisk och obunden i en tolkningssituation.

De yrkesetiska reglerna är bindande, om något annat inte följer av lagstiftningen, för medlemmar i förbunden som varit med om att upprätta dem, medlemmar i föreningar som representerar tolkar: tolkar för talade eller tecknade språk, skrivtolkar och tolkar som använder metoder som stöder eller ersätter tal.

 

Riktlinjer för svensk undertextning i Finland

Kvalitetsrekommendationerna för översättningsundertexter bygger på praxis inom AV-översättningsbranschen och har utarbetats i samarbete med översättare, översättningsbyråer, tv-kanaler, streamingtjänster och representanter för Institutet för de inhemska språken.

Rekommendationer gäller AV-verk på television, streamingtjänster och i skivinspelningar. Dessa rekommendationer kan i stor utsträckning tillämpas även i textning av filmer. Däremot gäller anvisningarna inte för textning av program.

>>Riktlinjer för svensk undertextning i Finland (pdf)

>>Käännöstekstitysten laatusuositukset 2020 (pdf)

 

Kvalitetsrekommendationer för programtextning: tv och video

Enligt lagen måste den offentliga förvaltningen och organisationer som får offentligt stöd texta videor på sina webbplatser och mobilapplikationer för att förbättra tillgängligheten. Finskspråkiga program och dess textning på finska, dvs. för programtextning har fått kvalitetsrekommendationer.

Målet för rekommendationerna är att klargöra textning av program och videor och skapa enhetlig praxis för programtextning i Finland, vilket betjänar både tittare och AV-översättare. Med hjälp av rekommendationerna kan beställare och leverantörer av programtexter och myndigheter bedöma textningens kvalitet bättre.

>> Ohjelmatekstitysten_laatusuositukset_web-versio (pdf)

>> Ohjelmatekstityksen_laatusuositukset_tulostettava versio (A4) (pdf)

 

Lagstiftning

 

Om rätten till översättning och tolkning