Siirry sisältöön

Språkexperter rf

Arbetstagare, yrkesutövare eller frilansare – Språkexperter rf är ditt fackförbund när du arbetar med flerspråkig kommunikation, språk, översättning eller tolkning.

Språkexperter rf är en riksomfattande Akava-gemenskap med närmare 3 000 språkexperter och experter på flerspråkig kommunikation.

Våra medlemmar arbetar till exempel som tolkar, översättare, experter på teknisk kommunikation, terminologer, språkvårdare, översättningssamordnare och projektledare.

Våra medlemmar förenas av professionell kunskap om språk och kommunikation.

Vi började vår verksamhet i början av 2019, då Översättningsbranschens experter KAJ rf och Finlands Teckenspråkstolkar rf sammanslogs. Vår organisation är politiskt obunden.

Via vår takorganisation Akavas Specialorganisationer får du många tjänster och förmåner som medlem.

Vi samverkar genom nätverk

Vi arbetar för att förbättra språkexperternas arbetsliv.

Vi främjar utvecklingen av språkbranschen i samarbete med representanter för arbetslivet och högskolorna.

Vi strävar efter att lagstiftningen ska identifiera och stödja även andra sysselsättningsformer än löntagare och företagare. Problem i gränsdragningen mellan avlönat arbete och företagande löser vi tillsammans med våra samarbetspartner.

Vi befrämjar rättvisa lokala avtal genom att öka kännedomen om förutsättningar för avtal bland våra medlemmar och andra aktörer i språkbranschen.
Vidare uppmuntrar vi våra medlemmar att ta hand om sina intressen och sin arbetsbelastning i arbetslivet samt stöder medlemmarna i detta på olika sätt.

Vi besöker de viktigaste läroanstalterna för att presentera vår verksamhet och för att prata om arbetslivsfrågor och karriärvägar.

Språkexperter rf är medlem i följande organisationer:

  • The European Legal Interpreters and Translators Association (EULITA)
  • Terminologicentralen TSK
  • World Association of Sign Language Interpreters WASLI
  • The European Forum of Sign Language Interpreters efsli
  • Akavas Specialorganisationer
  • AudioVisual Translators Europe AVTE

Vi stöder våra medlemmar i arbetslivet

Vi ordnar utbildningar och evenemang där våra medlemmar kan uppdatera sina kunskaper och färdigheter i arbetslivet samt bilda nätverk inom sin egen bransch och med andra branscher.

Vi lyfter fram forskning som utförs i språkbranschen bland annat genom föredragsevenemang och artiklar. Vi beviljar stipendier för medlemmarnas professionella utveckling.

Läs mer om våra medlemskapsförmåner och tjänster.