Siirry sisältöön

Påverkarna vid Språkexperter rf

En mångsidig grupp stöder Språkexperter rf:s styrelse och kontorsteam. Våra påverkare i Språkexperter fungerar i olika arbetsgrupper som inrättas vid behov för att främja intressebevakningsarbetet.

STYRELSE

Vi strävar efter att ha representanter från olika språkexpertyrken och från alla arbetsgivarsektorer, inklusive egenföretagare.

Styrelsemedlemmarna:

Ilona Repponen, ordförande, Marjo-Leea Alapuranen, vice ordförande,
Martin Hausen, Henrik Hurme, Antti Kangasmäki, Iiris Näkki, Nike Parland, Vanessa Peitilä, Brahim Oubamouh, Hannele Ruokonen, Suvi Seikkula,
Anni Juhela, suppleant,
Anni Korpiluoma, suppleant

INTRESSEBEVAKNINGSTEAM

Intressebevakningsgruppen består av våra styrelsemedlemmar och medlemmar som representerar oss i Akavas Specialorganisationers organ. I gruppen koordineras det intressebevakningsarbete som Språkexperter utför.

Representanter för Språkexperter i organen inom Akavas Specialorganisationer:

Maija Lehmuksenoksa (Delegationen för den privata sektorn), Suvi Seikkula (Delegationen för den privata sektorn),
Martin Hausen (Delegationen för den kommunala sektorn),
Nike Parland (Delegationen för den statliga sektorn), Liisa Sillander (Delegationen för den statliga sektorn),
Mari Ratia (Högskolekommittén), Senja Sakko (Högskolekommittén),
Ian Mac Eochagáin (Kommittén för yrkesutövare och företagare, ordförande)), Siri Väänänen (Kommittén för yrkesutövare och företagare), Susanna Puurula (Kommittén för yrkesutövare och företagare)

ARBETSGRUPPEN FÖR TECKENSPRÅKSTOLKARNA

Arbetsgruppen för teckenspråkstolkarna bevakar arbetslivsfrågor som berör teckenspråkstolkar och främjar teckenspråkstolkarnas yrkesrelaterade intressebevakning tillsammans med Språkexperternas kontorsteam. Dessutom planerar gruppen utbildningar för tolkarna. Gruppen grundades som expertorgan för den största enskilda yrkesgruppen inom Språkexperter rf.

Medlemmarna: Anna-Reetta Vienonen, Anna Uttula, Maarit Widberg-Palo, Vanessa Peitilä, Eveliina Pätsi, Kirsi Torkkeli, Marjo-Leea Alapuranen, Roni Kamil, Anitta Malmberg och från kontoret Hanna Gorschelnik

UTBILDNINGSPOLITISK ARBETSGRUPP

Den utbildningspolitiska arbetsgruppen bevakar på ett omfattande plan utbildningspolitik som rör olika språkexperter samt olika utvecklingsprojekt för utbildning inom högskolor och språkbranschen så till vida dessa projekt rör anordnande av utbildning.

Medlemmar: Anni Korpiluoma, Hannele Ruokonen, Henrik Hurme, Ilona Repponen, Mari Ratia, Susanna Turkki, Marjo-Leea Alapuranen och från kontoret Taina Ukkola.

OFFENTLIG UPPHANDLING

En arbetsgrupp fokuserar på upphandling. Arbetsgruppen för offentlig upphandling har som uppgift att fungera som bakgrundsgrupp och producera information, tankar och idéer kring upphandling för den offentliga förvaltningen. Dessutom ska gruppen bevaka språkexperternas intressen i samband med offentlig upphandling.

Medlemmar: Ilona Repponen, Liisa Sillander, Heli Tammelin, Aino Vesanen, Martin Hausen, Miroslav Girshfeld och från kontoret Hanna Gorschelnik.

REDAKTIONEN FÖR TIDNINGEN KIEKAUS

Redaktionen för tidningen har som uppgift att planera och producera innehåll för tidningen Kiekaus. Ta del av tidningen och redaktionen!