Siirry sisältöön

Påverkarna vid Språkexperter rf

En mångsidig grupp stöder Språkexperter rf:s styrelse och kontorsteam. Våra påverkare i Språkexperter fungerar i olika arbetsgrupper som inrättas vid behov för att främja intressebevakningsarbetet.

STYRELSE

Vi strävar efter att ha representanter från olika språkexpertyrken och från alla arbetsgivarsektorer, inklusive egenföretagare.

Styrelsemedlemmarna:

Suvi Seikkula, ordförande, Ilona Repponen, vice ordförande,

Marjo-Leea Alapuranen, Martin Hausen, Henrik Hurme, Anni Korpiluoma, Nike Parland, Anna-Reetta Vienonen, Hannele Ruokonen, Senja Sakko, Siri Väänänen

Anitta Malmberg, suppleant

INTRESSEBEVAKNINGSTEAM

Intressebevakningsgruppen består av våra styrelsemedlemmar och medlemmar som representerar oss i Akavas Specialorganisationers organ. I gruppen koordineras det intressebevakningsarbete som Språkexperter utför.

Representanter för Språkexperter i organen inom Akavas Specialorganisationer:

Anni Juhela (Delegationen för den privata sektorn), Maija Lehmuksenoksa (Delegationen för den privata sektorn)

Martin Hausen (Delegationen för den kommunala sektorn), Krista Igbarria (Delegationen för den kommunala sektorn),

Nike Parland (Delegationen för den statliga sektorn), Liisa Sillander (Delegationen för den statliga sektorn),

Mari Ratia (Högskolekommittén),

Ian Mac Eochagáin (Kommittén för yrkesutövare och företagare, ordförande), Tiia Juntunen (Kommittén för yrkesutövare och företagare), Liisa Nemitz (Kommittén för yrkesutövare och företagare), Susanna Puurula (Kommittén för yrkesutövare och företagare), Roni Kamil (Kommittén för yrkesutövare och företagare).

ARBETSGRUPPEN FÖR TECKENSPRÅKSTOLKARNA

Arbetsgruppen för teckenspråkstolkarna bevakar arbetslivsfrågor som berör teckenspråkstolkar och främjar teckenspråkstolkarnas yrkesrelaterade intressebevakning tillsammans med Språkexperternas kontorsteam. Dessutom planerar gruppen utbildningar för tolkarna. Gruppen grundades som expertorgan för den största enskilda yrkesgruppen inom Språkexperter rf.

Medlemmarna: Aino Tynkkynen, Anna-Reetta Vienonen, Emilia Norppa, Eveliina Pätsi, Katariina Valentin, Kirsi Torkkeli, Maria Nadezhdina, Marjo-Leea Alapuranen, Riikka Karppinen, Roni Kamil, Anitta Malmberg och från kontoret Hanna Gorschelnik.

UTBILDNINGSPOLITISK ARBETSGRUPP

Den utbildningspolitiska arbetsgruppen bevakar på ett omfattande plan utbildningspolitik som rör olika språkexperter samt olika utvecklingsprojekt för utbildning inom högskolor och språkbranschen så till vida dessa projekt rör anordnande av utbildning.

Medlemmar: Anni Korpiluoma, Hannele Ruokonen, Marjo-Leea Alapuranen, Henrik Hurme, Ilona Repponen, Mari Ratia, Susanna Turkki och från kontoret Taina Ukkola.

OFFENTLIG UPPHANDLING

En arbetsgrupp fokuserar på upphandling. Arbetsgruppen för offentlig upphandling har som uppgift att fungera som bakgrundsgrupp och producera information, tankar och idéer kring upphandling för den offentliga förvaltningen. Dessutom ska gruppen bevaka språkexperternas intressen i samband med offentlig upphandling.

Medlemmar: Suvi Seikkula, Liisa Sillander, Aino Vesanen, Martin Hausen och från kontoret Hanna Gorschelnik.

PROGNOSTISERING

Prognostiseringsgruppen utreder olika sätt att utnyttja prognostisering på ett effektivare sätt, särskilt i förbundets strategiska arbete. Gruppen tar fram förslag till åtgärder som gäller prognostisering.

Medlemmar: Suvi Seikkula, Nike Parland, Martin Hausen, Hannele Ruokonen, Tuula Nuikka och från kontoret Hanna Gorschelnik.

REDAKTIONEN FÖR TIDNINGEN KIEKAUS

Redaktionen för tidningen har som uppgift att planera och producera innehåll för tidningen Kiekaus. Ta del av tidningen och redaktionen!