Siirry sisältöön

Arbetslöshetsskydd

Om du är anställd kan du bli medlem i Erko, Specialutbildades arbetslöshetskassa. Arbetslöshetskassans medlemsavgift ingår i vår medlemsavgift.

Du kan kontrollera om du är medlem i en arbetslöshetskassa i dina egna uppgifter i Akavas Specialorganisationers webbtjänst.

Som företagar- eller yrkesutövarmedlem kan ansluta dig till Företagarkassan.

Arbetslöshetsdagpenning för arbetslösa

Om du blir arbetslös kan du vara berättigad till arbetslöshetsdagpenning av FPA eller inkomstrelaterad dagpenning om du är medlem i en arbetslöshetskassa.

Inkomstrelaterad dagpenning består av grunddagpenning och en inkomstrelaterad del som betalas på grunddagpenningen.

Läs mer om förutsättningarna för arbetslöshetspenning på Specialutbildades arbetslöshetskassa Erkos webbsidor.

 

Om du blir arbetslös

 • Anmäl dig som arbetssökande på heltid till TE-tjänsterna senast på den första arbetslöshetsdagen. Arbetslöshetsskydd betalas inte retroaktivt. Om du är permitterad, ska du lämna in permitteringsintyg. Informera TE-tjänsterna om att du är medlem i Specialutbildades arbetslöshetskassa Erko (106).
 • Informera Akavas Specialorganisationer om din arbetslöshet eller permittering på blanketten bakom länken. Kontrollera senast nu att du har betalat dina medlemsavgifter. Arbetslöshetskassan kontrollerar dina uppgifter med Akavas Specialorganisationer innan beslutet om dagpenning fattas.
 • Ansök om inkomstrelaterad dagpenning hos kassan inom tre månader efter att du anmält dig som arbetslös till TE-tjänsterna. Obs! Ansökan om dagpenning ska skickas till Specialutbildades arbetslöshetskassa Erko, inte till Akavas Specialorganisationer eller till Språkexperter rf.
 • Läs mer i de detaljerade anvisningarna om hur du ansöker om dagpenning på Erkos webbsidor. På Erkos webbsidor hittar du även ansökan om inkomstrelaterad dagpenning.
 • Utnyttja de sysselsättningsfrämjande tjänster och utbildningar som ingår i medlemskapet i Språkexperter rf och Akavas specialorganisationer. Läs mer om dessa nedan.

Om du arbetar på deltid och antalet arbetstimmar varierar:

 • Förvara dina lönespecifikationer, arbetsintyg och eventuella timlistor. Vid behov ska dessa lämnas till arbetslöshetskassan.
 • Skriv ner arbetstiden och lönen per kalendervecka om du arbetar deltid och dina arbetstimmar varierar.

För detaljerad information, kontakta Specialutbildades arbetslöshetskassa Erko.

Medlemsavgift för arbetslösa

Medlemsavgiften för medlemmar som får förmån av en arbetslöshetskassa är 1,1 % (2021) av den förmån som betalas av arbetslöshetskassan. Specialutbildades arbetslöshetskassa Erko redovisar vår medlemsavgift automatiskt av de förmåner kassan betalat (bland annat inkomstrelaterad dagpenning, rörlighetsunderstöd, alterneringsersättning och utbildningsstöd).

Om du får förmåner av någon annan arbetslöshetskassa, ska du betala medlemsavgiften själv. Medlemsavgiften kan du betala i e-tjänsten.

 

Planerar du att arbeta utomlands?

Ifall du flyttar utomlands, informera Specialutbildades arbetslöshetskassa Erko och fråga om ditt medlemskap i arbetslöshetskassan och din försäkrings- och anställningstid kan skjutas upp. Detta gäller EU/EES-länder och Schweiz. Läs mer om arbetslöshetsskyddet utomlands på Erkos webbsidor. (på finska)

Om du tänker söka jobb inom EU/EES-länder eller i Schweiz, kontakta först din egen TE-tjänst för att ta reda på förutsättningarna för arbetslöshetspenning.

 

Vi hjälper dig tillbaka till arbetslivet

Även om arbetslöshet är ett hårt slag, lönar det sig att kartlägga din kompetens redan i början av arbetslösheten. Avgiftsfri karriärcoachning hos Akavas Specialorganisationer erbjuder stöd i kompetenskartläggningen. Coachningen är individuell och sker på distans. Därför spelar det ingen roll var du befinner dig geografiskt. Den högkvalitativa tjänsten ordnas av vår partner Up Partners.

Språkexperter rf erbjuder utbildningar som förbättrar språkexperternas färdigheter i arbetslivet. Bekanta dig med vårt aktuella utbud i evenemangskalendern (på finska). Du kan också föreslå utbildningar som du är intresserad av.

Bekanta dig även med utbildningar och evenemang som ordnas av Akavas Specialorganisationer.

Dra nytta av regionala utbildningar som stöder sysselsättning

Som vår medlem kan du utnyttja utbildningar som stöder sysselsättningen i olika regioner. De regionala tjänsternas webbsidor innehåller mycket material på finska som du kan utnyttja oberoende av var du befinner dig. Därför är det nyttigt att gå igenom varje webbsida.

 • Birkaland: Uratehdas (stöd för självständig jobbsökning i Birkaland, tjänsten tillhandahålls av POTTY rf)
 • Norra Österbotten, Lappland och Kajanaland: UraSampo (stöd för självständig jobbsökning i Norra Österbotten, tjänsten tillhandahålls av PPOTTY rf)
 • Nyland: Työnhakuveturi (stöd för självständig jobbsökning, tjänsten tillhandahålls av OTTY rf)
 • Sydvästra Finland och Satakunta: Urapurje (stöd för självständig jobbsökning, tjänsten tillhandahålls av VOTTY rf)