Siirry sisältöön

Medlemsavgift

År 2022

År 2022 är vår medlemsavgift för anställda 1,1 % av inkomster som är föremål för förskottsuppbörd (1,1 % år 2021). I medlemsavgiften ingår alla våra tjänster och den innehåller också medlemsavgiften för Specialutbildades arbetslöshetskassa Erko.

Yrkesutövares medlemsavgift är 200 euro/år som engångsavgift eller 16,67 euro/månad (200 euro i 2021). Med medlemsavgiften får du alla våra tjänster men i avgiften ingår inte medlemskap i arbetslöshetskassan. Om du vill, du kan bli medlem i Företagarkassan.

Om du inte har löneinkomster som är föremål för förskottsuppbörd, eller förmåner som betalas av en arbetslöshetskassa, är din medlemsavgift endast 8 euro per månad. Minimiavgiften på 8 euro betalas också om du är anställd och din procentuella medlemsavgift per månad är mindre än 8 euro. Kontrollera att din medlemsinformation är uppdaterad på centralorganisationen Akavas Specialorganisationers webbsidor. Detta ger dig rätt till en lägre medlemsavgift. Sådana situationer kan bland annat vara

 • familjeledighet
 • bidrag
 • värnplikt
 • sjukledighet, då du inte har löneinkomster,
 • arbetslöshet när FPA betalar dagpenning
 • arbetslöshet, men dagpenning betalas varken av arbetslöshetskassan eller FPA

 

Löntagares medlemsavgift 1,1 %

Medlemsavgiften betalas för alla inkomster som är föremål för förskottsuppbörd, såsom:

 • bruttolön
 • semesterersättning
 • semesterpenning
 • naturaförmåner (bland annat lunch-, bil- och telefonförmån
 • s.k. stödpaket vid uppsägning
 • förmåner som betalas av Specialutbildades arbetslöshetskassa ERKO (ERKO uppbär automatiskt)

Medlemsavgift betalas inte för bonusar, optioner, resultatpremier, dagpenningar, kilometerersättningar, studiestöd, stipendier eller FPA:s förmåner.

Om du har flera arbetsgivare, betalas medlemsavgiften för alla löneinkomster.

 

Medlemsavgift för frilansare

Om du är frilansare i arbetsförhållande, är din medlemsavgift 1,1 % av alla dina förvärvsinkomster. Om du har till exempel flera anställningsförhållanden på deltid under året betalar du medlemsavgiften för all dessa inkomster. Frilansare som arbetar i arbetsförhållande kan bli medlem i Specialutbildades arbetslöshetskassa.

Arbetar du som frilansare med sysslomannaavtal, betalar du samma medlemsavgift per år som yrkesutövarmedlemmar, dvs. 200 euro per år eller 16,66 euro per månad. Frilansare med sysslomannaavtal kan inte bli medlemmar i Specialutbildades arbetslöshetskassa.

Läs mer om arbetslöshetsskyddet för företagare.

Obs! Informera vårt medlemsregister om du i första hand frilansar i ett anställningsförhållande eller med sysslomannaavtal.

 

Medlemsavgift för studerande

Ifall du under studietiden förvärvsarbetar, är din medlemsavgift 1,1 % av inkomster som är föremål för förskottsuppbörd (inklusive semesterersättningar, semesterpenningar och naturaförmåner). Om du inte arbetar vid sidan av dina studier är du befriad från medlemsavgiften.

Medlemmar som får vuxenutbildningsstöd betalar den procentuella medlemsavgiften (1,1 %). Obs! Uppdatera din medlemsinformation här

 

Medlemsavgift för pensionärer 8 euro/månad

Medlemsavgiften för pensionärer är 96 euro per år (8 euro/månad) och den betalas ut en gång om året. Om du har gått i pension i mitten av året debiteras medlemsavgiften på 8 euro per månad endast under resten av året.

 

Medlemsavgift för den som bor utomlands 8 euro/månad

En medlem som är bosatt utomlands betalar en medlemsavgift på 8 euro per månad (gäller inte utstationerad arbetstagare).

 

Betalning av medlemsavgift

Du kan betala medlemsavgiften själv eller be att din arbetsgivare innehåller den direkt från lönen.

Ge din arbetsgivare en fullmakt med vilken medlemsavgiften kan innehållas direkt från lönen.
Skicka en kopia av fullmakten till Akavas Specialorganisationers kontor, den andra till din arbetsgivare och behåll den tredje själv.

Om du vill betala medlemsavgifter själv, är det lättast att göra det på Akavas Specialorganisationers webbsidor via e-tjänsten för medlemmar. I e-tjänsten kan du också ansöka om sänkt medlemsavgift om du inte förvärvsarbetar.

På Akavas Specialorganisationers webbsidor hittar du omfattande information om medlemsavgifter.

 

Skatteavdrag för medlemsavgifter

Din medlemsavgift är avdragsgill. Efter skatteavdraget är din årliga nettopremie 55 % av de medlemsavgifter som du betalat under året. Du kan också anmäla din medlemsavgift i förväg, exempelvis när du förnyar ditt skattekort, och då beaktas medlemsavgifterna vid beräkningen av skattesatsen.

Akavas Specialorganisationer rf anmäler informationen till Skatteförvaltningen en gång om året.

 

Frågor om medlemsavgiften

Akavas Specialorganisationers medlemssekreterare hjälper i frågor om medlemsavgifterna.
Telefon: 0800 135 370
Telefonjour vardagar kl. 9-14
E-post: jasenpalvelut@akavanerityisalat.fi