Siirry sisältöön

Medlemskap

Arbetstagare, yrkesutövare eller frilans – Språkexperter rf är ditt fackförbund när du arbetar som språkexpert inom flerspråkig kommunikation, språk, översättning eller tolkning.

Medlemskap i Språkexperter rf är ett tecken på att du värderar din utbildning och kompetens.  Som medlem hör du till en rikstäckande gemenskap av över 2 500 språkexperter, översättare, tolkar och experter i flerspråkig kommunikation. Vi är en del av centralorganisationen Akava.

Som medlem får du stöd och råd för olika skeden i yrkeslivet, exempelvis när du funderar på nästa steg i karriären eller lämplig ersättning. Tillsammans med Akavas Specialorganisationer erbjuder vi heltäckande jurist- och rådgivningstjänster samt tjänster som stödjer och utvecklar din kompetens och dina kunskaper.

Du kan bli medlem oberoende av om du är löntagare, yrkesutövare, företagare eller frilans.  Det lönar sig att bli medlem även om du är studerande som ska bli språkexpert.

Alla tjänster med en medlemsavgift

Som ordinarie medlem av Språkexperter rf får du alla tjänster av Språkexperter rf och Akavas specialorganisationer med en medlemsavgift.  Vidare sköter Akava din intressebevakning.  Löntagare är även försäkrade i Specialutbildades arbetslöshetskassa Erko.

Rekommendera medlemskap och dra själv nytta

Ju fler språkexperter som hör till sitt eget fackförbund desto mer vikt har vårt budskap inom översättnings-, tolknings- och språktjänstbranschen. Vi är språkexperternas eget förbund: ett nätverk där inte vem som helst kan vara medlem i.

Ta också med dina kollegor, vänner eller familjemedlemmar. När du rekommenderar medlemskap drar du också själv nytta av det!

Bli stödmedlem

Har du inte behov av hela medlemspaketet? Du kan också bli en stödmedlem i Språkexperter rf. Som stödmedlem i Språkexperter rf får du alla tjänster och förmåner som Språkexperter rf erbjuder.

Medlemskap i arbetslöshetskassan, tjänster eller förmåner av Akavas Specialorganisationer, eller av Akava-gemenskapen, såsom Member+ -tjänsten, hör inte till medlemskapet.

Håll dig uppdaterad – kontrollera din information

Om du redan är medlem hos oss, kontrollera att din medlemsinformation, såsom din kontaktinformation, är uppdaterad.  På så sätt kan du utnyttja alla våra tjänster och får aktuell information om arbetslivet och våra evenemang. Exempelvis när vi förhandlar om kollektivavtal är det viktigt att vi har korrekt information om din arbetssituation.

Du kan lätt kontrollera din information i den e-tjänsten för Akavas Specialorganisationer.

Tjänster för medlemmar

 • intressebevakning och utveckling av arbetslivet
 • yrkesutbildningar
 • medlemskvällar och -evenemang
 • evenemang för studerande
 • inkomstrelaterad dagpenning
 • rådgivning om anställningsförhållanden samt juristtjänster
 • lönerådgivning
 • rekommendationer för minimilön
 • rådgivning om grunder till arvoden
 • forskning om språkexperterna i arbetslivet
 • karriärcoachning och stöd för arbetssökning
 • familje- och arvsrättslig rådgivning

 

Andra förmåner och fördelar med medlemskap

 • ansvars- och rättsskyddsförsäkring
 • reseförsäkring och olycksfallsförsäkring för fritiden
 • medlemstidning
 • hitta en expert i Akavas specialorganisationer
 • publikationer för arbetslivets stöd
 • stipendier
 • Member+ -tjänst och inköpsförmåner
 • Danske Banks förmåner