Siirry sisältöön

Stöd för avhandlingar

Kommer du inte på ett ämne för din avhandling?

Vi på Språkexperter rf behöver olika slags information om arbetslivet inom översättnings- tolknings- och språkteknologibranschen för att stödja vårt arbete. Vi vill också ge våra studerandemedlemmar möjlighet att utföra meningsfullt examensarbete och göra sin insats i forskningen om branschen. När du är vår medlem, kan vi tillsammans diskutera ett ämne som passar för dig och för ditt examensarbete.

Tyvärr kan vi inte betala ersättning för avhandlingar som gjorts på uppdrag. Vi hjälper dig att hitta ämnet, men vi kan inte delta i skrivandet eller handledningen av arbetet. Genom att ge oss tillstånd att använda avhandlingen i vår intressebevakning och publicera den på vår webbplats kan du för din del vara med i utveckling av branschen.

Sicka oss e-post på toimisto@kieliasiantuntijat.fi

Avhandlingsstipendium

Språkexperterna delar ut Avhandlingsstipendier till studerandemedlemmar för avhandlingar som behandlar språk- och översättningsbranschen. Stipendiet delas ut en gång om året på våren.

Ett stipendium är värt 500 euro och Språkexperter rf:s styrelse beslutar om hur många stipendier som delas ut årligen. Stipendiet beviljas av Språkexperter rf:s styrelse.

Ytterligare information om stipendieansökan finns i medlemsbulletinen och i Uutiset-sektionen på vår webbplats i början av ansökningstiden.