Siirry sisältöön

Bli stödmedlem

Har du inte behov av hela medlemspaketet? Du kan också bli stödmedlem i Språkexperter rf. Som stödmedlem i Språkexperter rf får du alla tjänster och förmåner som Språkexperter rf erbjuder.

Medlemsavgift för stödmedlemmar 2024:

 • personmedlem 100 €
 • gruppmedlem 225 €

Våra tjänster för stödmedlemmar

 • intressebevakning och utveckling av arbetslivet
 • yrkesutbildningar
 • medlemskvällar och -evenemang
 • evenemang för studerande
 • rekommendationer för minimilön
 • rådgivning om grunder för arvoden
 • forskning om språkexperter i arbetslivet

Andra fördelar och förmåner med medlemskap

 • medlemstidning
 • bidrag

Medlemskap i arbetslöshetskassan, tjänster eller förmåner av Akavas Specialorganisationer, eller av Akava-gemenskapen, såsom Member+ -tjänsten, hör inte till medlemskapet.

Vill du bli stödmedlem?

Skicka gärna ett meddelande till toimisto@kieliasiantuntijat.fi.