Siirry sisältöön

Studerande

Var en del av en gemenskap där vem som helst inte kan vara med. När du studerar talade språk eller teckenspråk och vill inrikta dig på språkexpertuppgifter, är det en bra idé att bli medlem redan under studietiden.

Medlemskap i Språkexperter rf är ett tecken på att du värderar din utbildning och blivande kompetens.  Som medlem hör du till en rikstäckande gemenskap och ett nätverk av språkexperter.

När du är en medlem får du information för början av karriären eller för de första stegen som företagare. Vi hjälper dig också när du behöver råd i frågor relaterade till sommarjobb eller praktik.

Förmåner för studentmedlemmar

Som studentmedlem kan du använda alla förmåner och tjänster som Språkexperter rf och vår takorganisation Akavas Specialorganisationer erbjuder.

Bland annat får du

 • hjälp med din CV och arbetsansökan
 • råd för karriärplanering
 • hjälp med löneanspråk
 • råd för arvodesanspråk
 • juridiskt stöd till exempel i form av revidering av arbetsavtal innan du undertecknar det
 • idéer för avhandlingsämne
 • möjlighet att ansöka om avhandlingsstipendium

 

Om du arbetar under studietiden, kan du redan som studerande tjäna in arbetsvillkor som är en förutsättning för inkomstrelaterad dagpenning. Arbetet behöver inte vara inom den bransch som du studerar.

Som vår medlem kan du följa nyheter i språkexpertbranschen och delta i vår professionella gemenskap redan under studierna.

Du hittar information om arbetslivet även på webbsidorna för studerandemedlemmar på vår takorganisation Akavas Specialorganisationers webbplats.

Medlemsavgift

Om du arbetar under studietiden betalar du 1,1 procent av löneinkomsterna i medlemsavgift.

Medlemsavgiften betalas för

 • bruttolön (lön före skatter)
 • semesterersättning,
 • naturaförmåner (t.ex. lunchsedlar och telefonförmån)
 • förmåner som betalas av arbetslöshetskassan (t.ex. studierna som utförs med arbetslöshetsförmån).

Medlemsavgiften betalas inte för studiestöd.

Om du inte arbetar vid sidan av dina studier är du befriad från medlemsavgiften.

I medlemsavgiften ingår medlemskap i Språkexperter rf, Akavas Specialorganisationer och eventuellt i arbetslöshetskassa Erko. När dina medlemsavgifter är i ordning, kan du som löntagare tjäna in medlems- och arbetsvillkor som är en förutsättning för inkomstrelaterad dagpenning.

Hur betalar jag min medlemsavgift?

Du kan betala medlemsavgiften själv eller ge en fullmakt till din arbetsgivare, som betalar dina medlemsavgifter direkt från din lön. Fullmakten finns på Akavas Specialorganisationers webbsidor.

Om du betalar din medlemsavgift själv, gör så här:

 1. Räkna ihop din bruttolön (lön före skatter) och andra eventuella beskattningsbara inkomster såsom lunchsedlar, virike-sedlar och telefonförmån. Ett exempel: Du arbetar för två arbetsgivare i januari. Du får lön och lönespecifikation för båda arbetena i början av februari. Din lön är sammanlagt 420 euro.
 2. Räkna ut hur mycket är 1,1 % av din lön i euro. Denna summa är din medlemsavgift för månaden i fråga. Ett exempel: Din lön i januari var 420 euro. Din medlemsavgift är 420 x 0,011 = 4,62. Din medlemsavgift för januari är 4,62 euro.
 3. Betala din medlemsavgift i den e-tjänsten för medlemmar.