Siirry sisältöön

Vårt samarbete med studentföreningar

Vi samarbetar med ämnesorganisationerna för översättningsvetenskap, språk och kultur och stöder deras verksamhet på olika sätt.

Språkexperter rf ordnar årligen en utbildningsdag för ämnesorganisationer vars syfte är att samla ihop representanter för ämnesorganisationerna för att diskutera dagsaktuella frågor. På detta sätt syftar vi att stödja ämnesorganisationernas intressebevakning.

Samarbetet med ämnesorganisationer och studenter är ett värdefullt tillskott till vårt mål att utveckla utbildningen inom branschen.

Tillsammans med ämnesorganisationer ordnar vi olika evenemang och föreläsningar. Vi skräddarsyr innehåll efter önskemål och behov. Vi tar gärna emot tankar och idéer.

Exempel på evenemang

  • yrkeskvällar: alumner som studerat översättningsvetenskap, språk och kultur eller teckenspråk berättar om sin karriärväg
  • arbetslivsinfon: vi berättar om arbetslivsrelaterade frågor såsom förutsättningar för arbete, avlöning, arbetares rättigheter och skyldigheter.
  • Utbildningar om att arbeta som språkexpert

Har du tankar om och förslag till samarbete? Skicka e-post direkt till vår expert Taina Ukkola (taina.ukkola@kieliasiantuntijat.fi).