Skip to content

Yhteistyömme ainejärjestöjen kanssa

Teemme yhteistyötä käännöstieteen ja kielen ja kulttuurin oppiaineiden ainejärjestöjen kanssa ja tuemme näiden toimintaa eri tavoin.

Kieliasiantuntijat järjestää vuosittain ainejärjestöille koulutuspäivän, jonka tavoitteena on koota ainejärjestöjen edustajat yhteen keskustelemaan ajankohtaisista asioista. Pyrimme näin myös tukemaan ainejärjestöjen edunvalvonnallisia tavoitteita.

Mielestämme yhteistyö ainejärjestöjen ja opiskelijoiden kanssa tuo arvokkaan lisän tavoitteisiimme kehittää alan koulutusta.

Järjestämme ainejärjestöjen kanssa erilaisia tapahtumia ja luentotilaisuuksia. Räätälöimme sisältöjä toiveiden ja tarpeiden mukaan.  Kuuntelemme mielellämme ajatuksia ja ideoita.

Esimerkkejä tapahtumista

  • ainejärjestöpäivä maalis-huhtikuussa, jo vuodesta 2008
  • uraillat: käännöstiedettä, kieltä ja kulttuuria tai viittomakieltä opiskelleet kertovat omasta urapolustaan
  • työelämäinfot: kerromme työelämään liittyvistä asioista kuten työn tekemisen ehdoista, palkkauksesta, työntekijän oikeuksista ja velvollisuuksista.