Siirry sisältöön

Asiakirjojen hyväksyminen yksinkertaistuu EU-maissa – käännösten tarve vähenee

19.2.2019

Yleisten asiakirjojen esittämistä koskevaa EU:n asetusta alettiin soveltaa kaikissa EU-maissa 16. helmikuuta 2019. Uudistus vähentää esimerkiksi avioliitto- ja syntymätodistusten hyväksymiseen liittyviä muodollisuuksia ja kustannuksia.

vakiolomakkeet vähentävät käännösten määrää EU:ssa

Monikieliset vakiolomakkeet vähentävät käännösten määrää

Uudistuksen myötä EU-maiden viranomaiset eivät enää jatkossa edellytä niin sanotun apostille-todistuksen esittämistä tiettyjen yleisten asiakirjojen yhteydessä, kun kyse on toisen EU-maan viranomaisen antamasta asiakirjasta. Apostille-todistuksella osoitetaan asiakirjan aitous.

Asetusta sovelletaan EU:n jäsenvaltioiden viranomaisten antamiin asiakirjoihin, joilla vahvistetaan muun muassa syntymä, kuolema, nimi, avioliitto, rekisteröity parisuhde, vanhemmuus, adoptio, asuinpaikka tai kansalaisuus. Soveltamisalaan kuuluu myös sellainen rikosrekisteriote, jonka mukaan henkilöllä ei ole merkintöjä rikosrekisterissä.

Myös ennen uudistusta hankitut asiakirjat on jatkossa hyväksyttävä ilman muodollisuuksia.

Jäsenmaat ottavat lisäksi käyttöön monikieliset vakiolomakkeet, jotka vähentävät tarvetta käännöksiin. Suomessa maistraatti liittää pyynnöstä vakiolomakkeen väestötietojärjestelmästä annettavaan otteeseen ja oikeusrekisterikeskus rikosrekisteriotteeseen.

Jokaisessa EU:n jäsenvaltiossa on keskusviranomainen, joka voi tarvittaessa vastata toisen jäsenvaltion tietopyyntöön asiakirjan aitouden varmistamiseksi. Suomessa keskusviranomaisena on Väestörekisterikeskus.

Huomattavaa on, että asetus ei koske toisessa EU-maassa annetun julkisen asiakirjan sisällön tai oikeusvaikutusten tunnustamista toisessa EU-maassa, vaan tämä riippuu vastaanottavan maan lainsäädännöstä.

Lisätietoa väestörekisteriin liittyvien asiakirjojen osalta saa paikallisista maistraateista. Lisätietoja rikosrekisteriotteisiin liittyen saa Oikeusrekisterikeskuksesta.

Asiasta lisää EU:n oikeusportaalissa

Lue myös:
Yleisiin asiakirjoihin liitettävät vakiolomakkeet
Asetusta 2016/1191 koskevat kansalliset tiedot ja siihen liittyvät sähköiset lomakkeet
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/1191, kansalaisten vapaan liikkuvuuden edistämisestä yksinkertaistamalla tiettyjen yleisten asiakirjojen esittämistä Euroopan unionissa koskevia vaatimuksia sekä asetuksen (EU) N:o 1024/2012 muuttamisesta

Lähde: Oikeusministeriön tiedote 12.2.2019