Siirry sisältöön

Suomen Journalistiliitto ja Akavan Erityisalat hyväksyivät av-käännösyrityksiä koskevan sovintoesityksen

14.2.2019

Neuvotteluissa hiertänyt, palkansaajiin rinnastuvia itsensätyöllistäjiä koskeva erimielisyys ei ratkennut. Liitot vaativat, että asia nostetaan pikaisesti lainvalmisteluun.

Kieliasiantuntijat ry

Suomen Journalistiliiton ja Akavan Erityisalojen hallinnot ovat hyväksyneet valtakunnansovittelijan 14.2.2019 antaman sovintoesityksen. Av-käännösyrityksiä 15.-16.2. uhannut työtaistelu peruuntuu.

Av-käännöstoimistoja koskevan työehtosopimuksen nimi muutetaan Av-käännösyritysten työehtosopimukseksi. Uusi nimi modernisoi työehtosopimuksen nimen. Se myös kuvaa yritysten toiminnan muutosta ja laajenemista käännösalan palveluyrityksiksi.

Työehtosopimus on vuoden mittainen, 1.2.2019–31.1.2020. Henkilökohtaisia palkkoja, vähimmäispalkkoja ja euromääräisiä summia tarkistetaan 1,0 prosentin yleiskorotuksella 1.4.2019 lukien. Yrityskohtainen erä 1.4. lukien on 0,4 prosenttia. Erän käytöstä neuvotellaan ja pyritään sopimaan paikallisesti. Jos erän käytöstä ei sovita paikallisesti, 0,2 prosenttia jaetaan yleiskorotuksena ja työnantaja päättää 0,2 prosentin jakamisesta.

Sekä aikapalkkaisten että suoritepalkkaisten kääntäjien työssäjaksamiseen kiinnitetään huomiota. Työnantaja vastaa työntekijän työturvallisuudesta ja työterveydestä kaikkina aikoina.

Aikapalkkaisten osalta kiinnitetään erityistä huomiota työssäjaksamiseen, työtahtiin ja tehtävään työmäärään. Suoritepalkkaisia työsuhteisia freelancekääntäjiä koskevan pöytäkirjamerkinnän mukaan osapuolet suosittelevat, että työssäjaksamisen turvaamiseksi päivittäinen työmäärä (keskimäärin yhden työviikon aikana) voi olla enintään 250 repliikkiä ykköskäännöstä päivässä tai enintään 300 repliikkiä kakkoskäännöstä päivässä.

Lainsäätäjän ratkaistava itsensätyöllistäjien
sopimusoikeus

Neuvotteluissa hiersi erityisesti palkansaajiin rinnastuvia itsensätyöllistäjiä koskeva erimielisyys hankintapalkkioistaan sopimisesta. Tästä valtakunnansovittelija ei antanut sovintoehdotusta, koska hänen mukaansa se edellyttäisi lainsäädännön muuttamista, mikä kuuluu lainsäätäjän ratkaistavaksi EU:n kilpailulainsäädännön puitteissa.

- Lainsäädäntöä on muutettava. Vaadimme, että maan nykyinen ja  seuraava hallitus ryhtyvät pikaisesti valmistelemaan muutosta, joka  mahdollistaa kollektiivisen työehdoista sopimisen myös toimeksiantajastaan riippuvaisille itsensätyöllistäjille eli ns. näennäisyrittäjille. Tätä edellyttää myös Euroopan ministerikomitean tuore kannanotto, toteaa edunvalvontajohtaja Petri Savolainen Journalistiliitosta.

- Nykytilanne on aika erikoinen, kun juuri heikoimmassa asemassa ja kaikista pienimmillä ansioilla työskentelevien työehdoista ei muka voi sopia työehtosopimuksella, Savolainen sanoo.

- Asia on kaatumassa Suomen seuraavan hallituksen syliin jo EU:n työolodirektiivin vuoksi, toteaa edunvalvontayksikön päällikkö Helena Lamponen Akavan Erityisaloista.

- Neuvottelutulos direktiiviehdotuksesta, joka koskee avoimia ja ennakoitavia työoloja, saavutettiin EU-tasolla 8.2.2019. Se vaikuttaa mm. Suomen työsopimuslaissa olevaan työntekijän määritelmään laajentaen sitä nykyisestä, sanoo Lamponen.

 

Lisätietoja:

Petri Savolainen
edunvalvontajohtaja
Suomen Journalistiliitto ry
Puh. 050 534 2485
petri.savolainen@journalistiliitto.fi

Helena Lamponen
edunvalvontayksikön päällikkö
Akavan Erityisalat
Puh. 0201 235 352
helena.lamponen@akavanerityisalat.fi