Siirry sisältöön

Kannanotto: Espanjan opintokokonaisuutta ei pidä lakkauttaa

Taina/ 24.5.2024

Kannanotto Jyväskylän yliopiston humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan suunnitelmaan lakkauttaa espanjan kielen perus- ja aineopinnot

Iida Liimatainen / Jyväskylän yliopisto
Iida Liimatainen / Jyväskylän yliopisto

Jyväskylän yliopiston humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta suunnittelee espanjan kielen sivuaineen lakkauttamista. Tähän asti espanjan kielestä on voinut opiskella Jyväskylän yliopistossa perus- ja aineopinnot. Lakkautussuunnitelma on huolestuttavaa jatkumoa vieraiden kielten tarjonnassa ja kielitaidon kapenemisessa.  

Espanjan kielen merkitys yhteiskunnassamme ja kaupankäynnissämme on kasvamassa. Samaan aikaan, kun yliopisto suunnittelee leikkauksia, käynnissä on keskustelu suomalaisten huolestuttavasti kapenevasta kielivarannosta.  

Suomi ja suomalainen elinkeinoelämä tarvitsee kipeästi kielitaitoisia työntekijöitä. Espanjalaisten turismi Suomeen on koronapandemian jälkeen kasvanut, ja Suomi ulkomailla -verkkosivun mukaan talvella 2021 Suomeen saapuneiden espanjalaismatkailijoiden määrä oli ennätyksellinen. 

Espanjan kieli on myös merkittävä tulevaisuuden kauppakieli. Keski-Suomen kauppakamarin mukaan Latinalainen Amerikka on merkittävät markkina-alue suomalaisille yrityksille. Esimerkiksi Meksikon ennustetaan nousevan maailman kymmenen suurimman talouden joukkoon vuonna 2030. Meksiko on Brasilian jälkeen Suomen toiseksi tärkein vientimarkkina latinalaisessa Amerikassa. (Ulkoministeriö, Meksikon kauppa- ja talouskatsaus 1/2023.) 

Yliopiston Monikielisen akateemisen viestinnän keskus Movissa opiskeltava espanjan kielen taso ei riitä työelämän tarpeisiin, vaan kielen osaaminen vaatii pitkäjänteisempää opiskelua, tähtäsi sitten kieliasiantuntijaksi tai muunlaisiin asiantuntijatehtäviin.  

Lakkautussuunnitelma on myös lyhytnäköinen, sillä tänäkin vuonna Jyväskylän alueen peruskouluissa espanjan kieli on suosituin vieras kieli. A2-tason espanjan aloittaa tänä vuonna 15 ryhmää. Lapsia, nuoria ja heidän vanhempiaan kannustetaan valitsemaan muita kieliä kuin englantia, mutta yliopiston lakkautusaie lyö tätä korvalle. 

Jyväskylän yliopistolla on maantieteellisesti huomattava rooli espanjan opettajien ja muiden osaajien kouluttajana. Yliopisto on pohjoisin korkeakoulu, jossa espanjaa voi opiskella, ja se on siten myös vastuussa siitä, että varmistetaan espanjan opettajien saatavuus myös pohjoisempaan Suomeen. Espanjan kielen perus- ja aineopintojen lakkauttaminen tarkoittaa pitkällä aikavälillä sitä, että espanjan kielen oppimisen mahdollisuudet muilla koulutusasteilla Keski-Suomessa kapenevat, kun esimerkiksi aineenopettajia ei enää tulevaisuudessa valmistu. Oppimisen mahdollisuudet tulevat kapenemaan myös Movissa, kun tarjolla ei olekaan enää päteviä opettajia.  

Espanjan kieli on merkittävä globaali kieli, jota puhutaan maailmassa kolmanneksi eniten. Jyväskylän yliopisto mainitsee yhtenä koulutuksensa kehittämisohjelman strategiseksi päätavoitteekseen "globaaleihin osaamistarpeisiin vastaavan koulutustarjonnan". Globaaleihin osaamistarpeisiin ei voida vastata vain englannin kielellä tai englanninkielisten koulutusohjelmien kautta.  

Yliopiston tulee punnita espanjan oppiaineen tulevaisuutta huolellisesti. Ennen päätöksentekoa olisi tärkeää tarkastella laajasti syitä, miksi opiskelijat eivät hakeudu enää espanjan opintojen pariin. Opetuksen laatuun ja resursseihin on myös kiinnitettävä huomiota. Riittävien resurssien avulla varmistetaan, että oppiaine on opiskelijoille houkutteleva, ja että opiskelumotivaatio pysyy kokonaisuuden suorittamiseen asti. Suomalaisten yliopistojen, myös Jyväskylän, tulisi nähdä kielet, ja humanistiset aineet laajemmin, ylpeydenaiheena, joihin aidosti panostetaan ainaisten leikkausten sijaan.  

Ilona Repponen
puheenjohtaja 

Hanna Gorschelnik
toiminnanjohtaja
Kieliasiantuntijat ry

Kirjoitimme kannanotosta myös mielipiteen sanomalehti Keskisuomalaiseen, joka julkaistiin 22.5.: https://www.ksml.fi/paakirjoitus-mielipide/6781951 (mielipide maksumuurin takana).