Siirry sisältöön

Finländarnas språkkunskaper minskar: ett fungerande samhälle behöver språkexperter

Hanna / 30.9.2022

Språkproffs spelar en viktig roll i att främja fred och demokrati, men snart blir det brist på kompetenta yrkespersoner. 

 

käpä_artikkelikuva

Fredagen den 30 september firas FN:s internationella översättardag. I Finland firades dagen redan fredagen den 23 september i form av en seminariedag. Den 26 september firades också Europeiska språkdagen. Det finns anledning att fira, då individer med djup förståelse för språk och interkulturell kommunikation spelar en viktig roll i att skapa fred, samförstånd och interaktion.

Språket är ett instrument för demokratin: att få information på det egna språket ökar samhällsdeltagandet och därmed också demokratin. I kris- och konfliktsituationer är det man säger viktigt, men också hur man säger det. Språket är också grunden till all civilisation.

Sedan 1990-talet har antalet modersmål som talas i Finland nästan tredubblats till 160 språk, medan antalet personer som studerar andra språk än engelska minskat på alla utbildningsnivåer. Olika sparåtgärder har minskat möjligheterna att studera språk. Till följd av detta kan allt fler finländare endast engelska som främmande språk, vilket framhäver behovet av språkexperter inom olika yrken i samhället.

För att bygga broar över språkmurarna behöver vi språk- och kulturexperter, såsom översättare, tolkar och andra specialister på internationella kommunikationsprocesser inte bara inom näringslivet utan även inom olika organisationer i samhället. Vi behöver dem för att utveckla artificiell intelligens, tillgänglighet och språkbruk, för att främja likabehandling av medborgarna, för att trygga samhällsfunktioner, för att säkra god förvaltning och för att påverka samhällsutvecklingen på många olika sätt.

Även om språkexperterna är viktiga för det finska arbetslivet identifieras eller erkänns inte alltid deras värde och kompetens. I arbetslivet vore det redan nu värt att konkurrera om de bästa språkexperterna. Dessutom råder inom alla sektorer konkurrens om exempelvis teknisk kompetens.

Antalet specialister på språk, kulturer och relaterad kommunikation, såsom inom översättning och tolkning, minskar i alarmerande takt. Det finns dock fortfarande en enorm språkpotential i Finland. Vi har exempelvis många unga människor som talar språk som är sällsynta här, men som talas mycket i världen, vilket är en resurs som vi bör utnyttja i vårt samhälle. Därför uppmuntrar vi unga människor att studera språk och göra karriär i språkbranschen. När man ser på alla de möjligheter som djupa språkkunskaper erbjuder individer, företag och samhället som helhet, har vårt lands språkstuderande breda och internationella karriärmöjligheter i framtiden.

 

Linda Ahlblad, ordförande, Finlands språkkluster Kites ry
Sirpa Alkunen, ordförande, Finlands översättar- och tolkförbund ry
Erik Miller, ordförande, Finlands språktjänstföretag rf
Suvi Seikkula, ordförande, Språkexperter rf