Siirry sisältöön

Kieliasiantuntijat ry:n hallitus järjestäytyi – Ian Mac Eochagáin varapuheenjohtajaksi

Hanna Gorschelnik / 19.2.2019

Kieliasiantuntijat ry:n hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan tammikuussa keskuudestaan Ian Mac Eochagáinin yhdistyksen varapuheenjohtajaksi. Myös Akavan Erityisalojen hallitus järjestäytyi. Kieliasiantuntijat ry:n puheenjohtaja Suvi Seikkula valittiin 2. varapuheenjohtajaksi.

Kieliasiantuntijat ry

Työryhmät nimettiin

Kieliasiantuntijat ry:ssä on kolme pysyvää työryhmää: viittomakielen tulkkien työryhmä, koulutuspoliittinen työryhmä ja lehden toimituskunta. Lisäksi perustetaan tarvittaessa työryhmiä eri aihekokonaisuuksien ympärille. Kevään aikana tällainen työryhmä perustetaan työstämään kilpailutuksiin liittyviä asioita.

Kieliasiantuntijat ry:n hallitus nimitti järjestäytymiskokouksessaan yhdistyksen pysyvien työryhmien kokoonpanot.

Viittomakielen tulkkien työryhmä perehtyy viittomakielen ammatilliseen edunvalvontaan ja työelämäasioihin ja valmistelee niitä hallituksen käsittelyä varten. Työryhmässä työskentelevät Tanja Gavrilov, Eveliina Pätsi, Päivi Laitinen, Kirsi Torkkeli, Emilia Norppa, Katariina Valentin, Maria Nadezhdina, Tiina Saarela, Riikka Karppinen, Aino Tynkkynen, Anna Pyykkönen, Roni Kamill ja toiminnanjohtaja Hanna Gorschelnik.

Koulutuspoliittinen työryhmä työskentelee koulutuspolitiikan sekä korkeakoulujen ja kieliasiantuntijoiden koulutuksen kehittämishankkeiden parissa. Se valmistelee koulutuspoliittiset asiat hallituksen käsittelyä varten. Työryhmässä työskentelevät Mari Ratia, Kate Sotejeff-Wilson, Anni Korpiluoma, Anna Pyykkönen, Anniina Pietilä ja asiantuntija Taina Ukkola.

Lehden toimituskunta tuottaa järjestön lehden. Toimituskuntaan kuuluvat Suvi Seikkula, Laura Liimatainen, Julia Haataja-Kälviäinen, Oili Heimonen, Vanessa Sjögren, Emilia Norppa, Liisa Halkosaari ja Taina Ukkola. Päätoimittaja on toiminnanjohtaja Hanna Gorschelnik.

Kieliasiantuntijoilla Akavan Erityisaloissa vahva edustus

Akavan Erityisalojen hallituksen varapuheenjohtajiksi toimikaudelle 2019-2020 valittiin seuraavat henkilöt:
1. varapuheenjohtaja Pasi Hario, Specia
2. varapuheenjohtaja Suvi Seikkula, Kieliasiantuntijat
3. varapuheenjohtaja Mika Pietilä, Nuoli

Työvaliokuntaan kuuluu Akavan Erityisalojen puheenjohtajisto ja sitä johtaa liiton puheenjohtaja, syysliittokokouksessa 2018 valittu Tuire Eilittä.

Työvaliokunnan tehtäviin kuuluu muun muassa hallituksen asioiden valmistelu, liiton talousasioiden valmistelu ja kehittäminen, liiton henkilöstöasiat siltä osin kuin ne eivät ole operatiivisten esimiesten vastuulla ja liiton edustusten nimeäminen. Työvaliokunta raportoi hallitukselle.

Akavan Erityisalojen hallitus vahvisti kokouksessaan myös hallituksen alaisten toimielimien kokonpanon vuosille 2019 ja 2020.

Yksityissektorin, kunnan ja valtion neuvottelukunnat ovat vastuussa oman edunvalvontasektorinsa neuvottelu- ja sopimustoiminnasta. Lisäksi edunvalvonnan valmistelusta ja kehittämisestä vastaavat omalta osaltaan ammatinharjoittajien ja yrittäjien toimikunta sekä opiskelijatoimikunta.

Kieliasiantuntijoilla on näissä vahva edustus.

Kieliasiantuntijat ry:n edustajat Akavan Erityisalojen toimielimissä 2019-2020

Yksityissektorin neuvottelukunta
varsinainen jäsen Vanessa Sjögren, varajäsen Anitta Malmberg

Kunnan neuvottelukunta
varsinainen jäsen Martin Hausen, varajäsen Krista Igbarria

Valtion neuvottelukunta
varsinainen jäsen Nike Parland, varajäsen Liisa Sillander

Korkeakoulutoimikunta
varsinainen jäsen Mari Ratia, varajäsen Anniina Pietilä

Ammatinharjoittajien ja yrittäjien toimikunta
Toimikunnan puheenjohtaja Ian Mac Eochagáin
varsinainen jäsen Liisa Nemitz, varajäsen Aino Vesanen
varsinainen jäsen Susanna Puurula, varajäsen Roni Kamil

Opiskelijatoimikunta
varsinainen jäsen Juho Kajava, varajäsen Ilona Repponen

Onnea kaikille valituille toimielintyöskentelyyn!