Siirry sisältöön

Hansel ei kilpailuta käännöspalveluita uudelleen

Hanna / 9.5.2019

Hansel ilmoitti 8.5.2019, ettei se aio kilpailuttaa käännöspalveluita nykyisen puitejärjestelyn päätyttyä.

Kilpailutus

Hanselin näkemyksen mukaan sen asiakkaiden eli esimerkiksi virastojen käännöstarpeet poikkeavat toisistaan siinä määrin, ettei palvelun kilpailuttaminen yhteishankintana tuota parasta mahdollista hyötyä asiakkaillemme.

Käännöspalveluiden nykyinen puitejärjestely on voimassa 31.3.2020 asti, ja asiakaskohtaiset sopimukset voivat olla voimassa 30.6.2020 asti.

Hankintalaki velvoittaa kilpailuttamaan

Ilmoitus ei kuitenkaan merkitse sitä, etteikö käännöspalveluita kilpailutettaisi. Hankintalaki velvoittaa valtion ja kuntien viranomaiset sekä mm. valtion liikelaitokset ja julkisoikeudelliset laitokset kilpailuttamaan yli 60 000 euron arvon ylittävät palveluhankinnat.

Hankinnoissa hankintayksiköt voivat hallinnollisten tehtävien vähentämiseksi käyttää puitejärjestelyjä, tehdä yhteishankintoja tai hyödyntää muita yhteistyömahdollisuuksia julkisten hankintojen tarjouskilpailuissa.

Hankintalain tavoitteena on tehostaa julkisten varojen käyttöä, mutta myös edistää sitä, että tehdyt hankinnat olisivat laadukkaita ja kestäviä ja että ne ottavat huomioon ympäristö- ja sosiaaliset näkökohdat.

Kun seuraavaksi kilpailutettavat kokonaisuudet voivat olla pienempiä, myös pienemmillä toimijoilla voi olla paremmat mahdollisuudet tarjota palveluja tarjouskilpailuissa.

Lain mukaan hankinnat on pyrittävä järjestämään siten, että pienet ja keskisuuret yritykset ja muut yhteisöt pääsevät tasapuolisesti muiden tarjoajien kanssa osallistumaan tarjouskilpailuihin.

 

Lue lisää:

Hanselin uutinen 8.5.2019

Finlex: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista