Siirry sisältöön

Käännös- ja tulkkausalan asiantuntijat menestyivät julkishankintojen ideakilpailussa

Hanna / 4.12.2020

Käännös- ja tulkkausalan asiantuntijat Suvi Seikkula, Aino Vesanen ja Emma Suomalainen nappasivat perjantaina 4.12.2020 jaetun kolmannen sijan kilpailussa, jossa visioitiin tiimeittäin kehitysideoita ja mahdollisuuksia Suomen julkisiin hankintoihin liittyen. Kolmihenkinen tiimi ideoi käännös- ja tulkkauspalveluiden kilpailuttamisen tueksi tietopankin, josta kilpailuttajat saisivat luotettavaa tietoa kielipalvelualan erityispiirteistä.

podium joshua-golde-unsplash

Kielipalvelut ovat yksi vaikeimmista hankinnan kohteista. Usein hankinnan kohde on määritelty epätarkasti, koska kilpailuttajilla ei ole ollut riittävää asiantuntemusta kielipalveluista. Sen seurauksena heillä menee paljon resursseja asioiden selvittelyyn hankintailmoitusta valmistellessa, tekniseen vuoropuheluun ja virheiden paikkailuun jälkikäteen.  Monesti kilpailuttajan toiveet laadusta eivät toteudu, koska laatua ei ole osattu määritellä oikein.

Epäonnistuneiden kilpailutusten ongelmat kertautuvat, usein läpi pitkän hankintakauden, hankintaketjun toimijoille, joita ovat kilpailuttavat tahot, palveluiden rahoittajat, palveluja tarjoavat käännös- ja tulkkaustoimistot työntekijöineen, näille alihankkijoina toimivat yksittäiset kääntäjät ja tulkit sekä käännösten ja tulkkien käyttäjät. Ongelmat vaikuttavat koko kielipalvelualan elinvoimaisuuteen ja kilpailuttajien näkökulmasta markkinoiden monipuolisuuteen ja valinnanvaraan hankinnoissa.

Tietopankki auttaisi kielipalveluiden hankinnoissa

Ehdotetun tietopankin avulla kilpailutusten laatijat saisivat paremman ymmärryksen hankittavista palveluista, eikä hinta enää ylikorostuisi laatumäärittelyjen haastavuuden vuoksi.  Idean myötä hankintaan liittyvät prosessit sujuvoituisivat ja työaikaa säästyisi. Myös markkinaoikeuteen valitettaisiin vähemmän epäselvistä hankintailmoituksista.

HAKA on valtiovarainministeriön, Hanselin ja Helsinki Think Companyn järjestämä ideakilpailu. Kaksiviikkoisen kilpailun aikana pidettiin kuusi etätyöpajaa. Kilpailuun osallistui 13 tiimiä. Järjestäjät voivat hyödyntää jatkossa kilpailun aikana syntyneitä ideoita julkisten hankintojen kehittämiseen. Tiimejä mentoreina toimi eri alojen hankinta-asiantuntijoita. Perjantaina 4.12. käydyssä finaalissa ideat ja ratkaisuehdotukset esiteltiin kolmen minuutin pitchinä, minkä jälkeen tuomaristolla oli kuusi minuuttia aikaa kysyä lisä.

 

Lisätietoja: https://hakahaaste.fi/