Siirry sisältöön

Kela sallii etätulkkauksen vammaistulkkauspalveluissa

Hanna Gorschelnik / 27.3.2020

Kela on päättänyt, että koronavirustilanteen vuoksi vammaistulkkauspalvelussa voidaan poikkeuksellisesti käyttää myös etätulkkausta, jos tämä sopii sekä asiakkaalle että tulkille.

Kela logo

Tulkkausta tarvitseva voi sopia tulkin kanssa etätulkkauksen sen jälkeen, kun Kela on välittänyt tulkkaustilauksen tulkille. Myös tulkki voi ehdottaa asiakkaalle etätulkkausta.

Asiakas ja tulkki sopivat keskenään käytettävästä etätulkkaustekniikasta.

Kela ohjeistaa, että etätulkkauksessa tulee käyttää ohjelmistoja, joissa on huomioitu tietoturva riittävällä tasolla, sillä tulkkaustilauksissa välitetään ohjelmistojen kautta myös arkaluonteisia henkilötietoja. Kela on ohjeistanut palveluntuottajia käyttämään etätulkkauksessa vain sellaisia ohjelmistoja, jotka eivät edellytä tulkkauspalvelun asiakkaalta henkilötietojen tallentamista, kuten käyttäjätilin luomista.

Kela ei kuitenkaan varmenna etätulkkauksessa käytettävien ohjelmistojen tietoturvan tasoa, eikä anna yksittäistä ohjelmistoa koskevaa ohjeistusta tai käytönopastusta.

Etätulkkauksessa on myös huomioitava se, missä tulkki työnsä tekee. On pidettävä huolta siitä, että tulkin osalta tulkkaustilannetta eivät pääse seuraamaan ulkopuoliset. Tulkilla on salassapitovelvollisuus. Jos tulkkaustilanne tallennetaan, kaikkien osapuolten pitää olla siitä tietoisia. Tallentamisesta ja tallenteen säilyttämisestä täytyy sopia etukäteen.

Tulkin työnantajan vastuulla on huolehtia, että työolot ja työtilat ovat asianmukaiset. Työnantaja myös huolehtii, että etätulkkauksessa tarvittava tekniikka (laitteisto, yhteydet, ohjelmat ja äänentoistovälineet) on asianmukaista.