Siirry sisältöön

Olemme nyt Green Office -toimisto!

Taina / 27.9.2022

Meidät on hyväksytty WWF:n Green Office -järjestelmään. Olemme sitoutuneet noudattamaan Green Office -kriteereitä, ja toimistollemme on laadittu Green Office -sertifioitu ympäristöjärjestelmä.

GO_Logo_Vaaka

Green Office -toimistona otamme ympäristöasiat huomioon toimitiloissamme, päätöksenteossamme ja toiminnassamme. Tavoitteenamme on pienentää toimistomme hiilijalanjälkeä entisestään, käyttää luonnonvaroja viisaasti ja suojella luonnon monimuotoisuutta. Tavoitteiden saavuttamiseksi mittaamme toimintaamme ja raportoimme siitä vuosittain WWF:lle, joka myös tarkastaa toimintamme aika ajoin.

Liittyminen Green Office -ympäristöohjelmaan on jatkoa meidän vuonna 2019 toteuttamallemme ilmastokampanjalle. Tuolloin sitouduimme joka kuukausi uuteen tekoon, joka tähtäsi ilmastoystävälliseen toimintaan. – Nämä teot juurtuivat toimintatavaksemme helposti. Askel Green Office -ohjelmaan oli siksi meille helppo, sanoo toiminnanjohtajamme Hanna Gorschelnik.

Green Office on toimistoille tarkoitettu ympäristöpalvelu, jonka tavoite on luonnonvarojen säästäminen sekä kestävien kulutustapojen edistäminen. WWF kannustaa Green Office -järjestelmässä mukana olevia organisaatioita olemaan esimerkillisiä ekotehokkaiden ratkaisujen ja ympäristömyönteisten toimintamallien toteuttamisessa työpaikoillaan.

10 Green Office -kriteeriä, joita noudatamme:

  1. Vahvistamme ympäristötietoisuutta ja viestimme järjestössämme Green Office -käytännöistä.
  2. Edistämme toimitilojemme energiatehokkuutta.
  3. Suosimme uusiutuvilla energialähteillä tuotettua sähköä.
  4. Vähennämme sähkönkulutusta.
  5. Otamme ympäristöasiat huomioon hankinnoissamme.
  6. Suosimme kestotuotteita.
  7. Kierrätämme ja lajittelemme tehokkaasti.
  8. Suosimme tarjoiluissa kasvipohjaisia tuotteita ja kestävää kalaa.
  9. Otamme huomioon kestävän liikkumisen periaatteet.
  10. Sitoudumme ympäristöasioiden jatkuvaan parantamiseen.

Ota Green Office -toimintaperiaatteet käyttöön työpaikallasi

Auta meitä levittämään ympäristömyönteisyyttä ottamalla Green Office -toimintaperiaatteet käyttöön myös omalla työpaikallasi! Ympäristökuormituksen vähentäminen ja ilmastonmuutoksen hillitseminen ovat meidän kaikkien vastuulla. Jos tarpeeksi moni sitoutuu muuttamaan toimintatapojaan, pieniltäkin tuntuvilla arkisilla valinnoilla on lopulta iso merkitys.

Tutustu WWF:n Green Officeen ja ota asia puheeksi työpaikallasi!