Siirry sisältöön

Kieliasiantuntijoiden varapuheenjohtajaksi Marjo-Leea Alapuranen

Hanna Gorschelnik / 15.2.2024

Järjestömme hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan varapuheenjohtajakseen viittomakielen tulkki Marjo-Leea Alapurasen. Lisäksi tammikuun lopussa pidetyssä kokouksessa nimettiin Kieliasiantuntijoiden edustajia eri toimielimiin.

Kieliasiantuntijat ry:n K-kirjain

Marjo-Leea on toiminut Kieliasiantuntijoiden hallituksessa vuodesta 2020 ja jo sitä ennen pitkään Suomen viittomakielen Tulkit ry:n hallituksessa useissa eri rooleissa. Hän on valmistunut sekä viittomakielen tulkiksi (AMK) että filosofian maisteriksi englannin kielestä (kieliasiantuntija) suorittanut vastikään Master of Humanities -tutkinnon Eumasli-maisteriohjelmasta. Kokemusta yhdistystoiminnasta Marjo-Leealla on kattavasti erilaisista yhdistyksissä.

Hallitus nimitti järjestäytymiskokouksessaan Kieliasiantuntijoiden edustajat seuraaviin toimielimiin:

Työelämäpalkintojen raati

Järjestömme jakaa kevätkokouksessa kolme työelämäpalkintoa:

  • Vuoden kieliasiantuntija (rahallinen palkinto tai kiertopalkinto, päätetään myöhemmin)
  • Vuoden työnantaja / esihenkilö (kunniamaininta)
  • Vuoden teko (kunniamaininta)

Palkinnonsaajat vahvistaa hallitus palkintoraadin esityksestä. Palkintoraatiin nimettiin Ilona Repponen (puheenjohtaja), Marjo-Leea Alapuranen, Hannele Ruokonen ja Vanessa Peitilä. Raadin sihteerinä toimii Kieliasiantuntijoiden toimistolta asiantuntija Taina Ukkola.

 

Viittomakielen tulkkien työryhmä

Siri Väänänen, Anitta Malmberg, Marjo-Leea Alapuranen, Eveliina Pätsi, Anna Vienonen, Anna Uttula, Roni Kamil, Vanessa Peitilä. Työryhmä valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Työryhmää täydennetään vielä puhevammaisten ja kirjoitustulkkien edustajien osalta. Työryhmän esittelijänä toimii toiminnanjohtaja Hanna Gorschelnik.

 

Koulutuspoliittinen työryhmä

Marjo-Leea Alapuranen, Hannele Ruokonen, Henrik Hurme, Mari Ratia, Brahim Oubamouh, Vanessa Peitilä. Lisäksi tiedustellaan ryhmään Anni Korpiluomaa ja Senja Sakkoa. Työryhmä vetäjänä toimii Taina Ukkola. 

 

Akavan Erityisalojen liittokokoukset vuonna 2024

Liittokokousedustajiksi toimivat hallituksen varsinaiset ja varajäsenet. Akavan Erityisalojen hallituksen jäsenet Suvi Seikkula ja Ilona Repponen eivät voi toimia liittokokousedustajina.

 

Sanastokeskus TSK:n kokoukset vuonna 2024

Varsinainen edustaja Anni Juhela, varaedustaja Hannele Ruokonen.

 

Tulkkitoiminnan yhteistyöryhmä TTYR

Tulkkitoiminnan yhteistyöryhmä on viittomakielen tulkkeja, puhevammaisten tulkkeja ja kirjoitustulkkeja edustavien järjestöjen sekä tulkkausta käyttäviä asiakkaita edustavien järjestöjen vapaamuotoinen yhteistyöfoorumi. Kieliasiantuntijoiden edustajina toimivat Anitta Malmberg ja Marjo-Leea Alapuranen. 

 

Suomen Standardisoimisliiton tekninen komitea 240 ”Kieli ja sanastotyö”

Kieliasiantuntijat on mukana Suomen Standardisoimisliiton teknisessä komiteassa 240 ”Kieli ja sanastotyö”. Teknisen komitean jäsen seuraa ja osallistuu sanastotyötä, kääntämistä ja muita kieleen liittyviä aiheita käsittelevän kansainvälisen standardisointikomitean ISO/TC 37 Language and Terminologyn työryhmien työskentelyyn Suomen Standardisoimisliiton edustajana. Työskentelyyn osallistuu Kieliasiantuntijoista Hanna Gorschelnik.

 

European Forum of Sign language Interpreters efslin yhteyshenkilö ja vuosikokouksen edustaja

Eveliina Pätsi

 

World Association of Sign Language Interpreters Wasli:n yhteyshenkilö ja vuosikokousedustaja

Eveliina Pätsi

 

AudioVisual Translators Europe AVTE:n vuosikokouksen edustaja ja yhteyshenkilö

Hanna Gorschelnik

 

North European Language Network NELN

NELN on vuonna 2023 perustettu Pohjoisen Euroopan kielipalvelualan järjestöjen yhteistyöverkosto. Verkostossa on mukana kielialan järjestöjä Suomesta, Ruotsista, Tanskasta, Virosta, Latviasta, ja verkoston ollaan kutsumassa lisää jäseniä. Kieliasiantuntijoiden edustajana toimii Hanna Gorschelnik.

 

Pohjoismaisten tulkkijärjestöjen yhteistyöverkosto

Pohjoismaiden tulkkijärjestöt perustivat joulukuussa 2023 yhteistyöverkoston. Verkostossa Kieliasiantuntijoita edustavat Brahim Oubamouh ja Hanna Gorschelnik.