Siirry sisältöön

Kieliasiantuntijat ry:n koulutukset kerryttävät työttömän aktiivisuutta 1.4. alkaen

Hanna / 22.3.2019

Työttömyysturvan aktiivimalli on ollut voimassa vuoden 2018 alusta. Sen myötä työttömän on osoitettava aktiivisuutensa työmarkkinoilla noin kolmen kuukauden tarkastelujaksoissa. 1.4.2019 lähtien työtön voi osoittaa aktiivisuutensa osallistumalla myös ammattiliittojen työllistymistä edistäviin palveluihin, kuten koulutuksiin ja valmennuksiin.

työllistyminen

Valtaosa Kieliasiantuntijat ry:n järjestämistä valmennuksista lasketaan työllistymistä edistäviin palveluihin. Työtön jäsenemme voi siis kerryttää vaadittavia koulutus- tai valmennuspäiviä osallistumalla koulutuksiimme.

Tutustu Kieliasiantuntijoiden ja Akavan Erityisalojen urapalveluihin.

Tutustu työnhaun tukeemme.

Tutustu Kieliasiantuntijoiden ajankohtaiseen koulutustarjontaan.

Koulutuksen tuntimäärällä ei ole merkitystä, vain osallistumispäivillä. Koulutuksen ei tarvitse olla yhdenjaksoinen viiden päivän mittainen valmennus, vaan myös yksittäiset koulutuspäivät kerryttävät aktiivisuutta päivä kerrallaan.

(Lisäys 28.3.2019): On tärkeä huomata, että aktiivisuutta kerryttäviä valmennuspäiviä ei voi kerätä sieltä täältä esimerkiksi osallistumalla TE-toimiston järjestämiin työllistymistä edistäviin palveluihin ja ammattijärjestön valmmenuksiin, vaan kaikki viisi valmennuspäivää pitää kerätä yhden tahon järjestämistä palveluista. Kieliasiantuntijat ry:n ja Akavan Erityisalojen valmennnukset kuitenkin lasketaan yhteen.

Aktiivisuuden osoitukseksi koulutuksista vaaditaan aina todistus sen järjestäjältä. Ilman todistusta aktiivisuus ei kerry.

Huomaathan kuitenkin, että Kieliasiantuntijat ry:n koulutukset kerryttävät aktiivisuutta vain kun 65 työttömyysetuuden maksupäivän seurannan jakso alkaa 1.4.2019 tai sen jälkeen. Jos tarkastelujaksosi on alkanut 31.3. tai sitä ennen, koulutustamme ei voida laskea aktiivisuuden osoitukseksi (lähde: Sosiaali- ja terveysministeriö)

Mitä työttömiltä vaaditaan?

Säilyttääkseen työttömyysetuuden ennallaan työttömän työnhakijan on tarkastelujakson aikana joko

  • tehtävä 18 tuntia palkkatyötä (palkan oltava TES:n mukainen) tai
  • toimia yrittäjänä siten, että hän ansaitsee tarkastelujaksolla vähintään 23% yrittäjän työssäoloehtoa kartuttavasta kuukausityötulosta. Vuonna 2019 tämä merkitsee 245,64 euron suuruista tuloa tai
  • oltava viisi päivää TE-toimiston tai 1.4.2019 alkaen esim. ammattiliittojen työllistymistä edistävässä palvelussa

 

Lähde:

Sosiaali- ja terveysministeriö: Valtioneuvoston asetus työttömyysturvalain täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta