Siirry sisältöön

Paremman työelämän puolesta – mistä on kyse?

Hanna / 1.2.2024

Akava järjestää 6.2.2024 ulosmarssit pääkaupunkiseudulla, Turussa ja Tampereella. Myös me ja kattojärjestömme Akavan Erityisalat olemme mukana puolustamassa parempaa työelämää. Mistä ulosmarsseissa on kyse?

paremman työelämän puolesta

Paremman työelämän puolesta

Työelämä kaipaa uudistuksia, mutta nyt maan hallitus näyttää johtavan meitä kohti epävarmempaa ja huonompaa työelämää. Suomessa on totuttu neuvottelemaan ja sopimaan vaikeistakin päätöksistä, mutta yhteistyön perinne työelämän kehittämisessä on vaakalaudalla. Vastakkainasettelu on lisääntynyt ja yhteiskunta jakaantumassa. Siksi Kieliasiantuntijat on mukana akavalaisten yhteisissä toimissa, joilla ilmaisemme huolemme hallituksen toimia vastaan.

Jos hallitusohjelman työelämäheikennykset toteutetaan, ne osuvat rankasti myös kieliasiantuntijoihin, jotka osaamisellaan ja asiantuntemuksellaan ovat varmistamassa Suomen menestyksen ja yhteiskunnan toiminnan. Heikennykset kohdentuvat myös nuoriin ja opiskelijoihin.

Akavan johdolla vastustamme monia hallituksen työelämäesityksistä, vaikka talouden tasapainottaminen on mielestämme hyvä tavoite. Toivottua talouskasvua edistäisi se, että meillä olisi jatkossakin vakaat työmarkkinat ja tasapainoinen työelämä. Hyvinvoiva työntekijä on tuottava työntekijä. Hän jaksaa ja haluaa kantaa vastuuta ja tehdä osansa Suomen menestyksen rakentamiseksi. Hän kehittää osaamistaan.

Vaadimme neuvotteluja, joilla uudistuksiin saadaan tasapainoa

Me vaadimme, että hallitus ei toteuta muutoksia yksipuolisesti, tutkimatta heikennysten kokonaisvaikutuksia. Odotamme hallitukselta tasapainoisempaa työelämäuudistusten linjaa. Vaadimme, että hallitus ryhtyy toimiin ratkaistakseen kriisiytyneen työmarkkinatilanteen ja kutsuu koolle neuvottelut, joissa haetaan yhteistyöllä ratkaisuja.

Jokainen työelämän uudistuspäätös on arvioitava osaamisen näkökulmasta, tutkitun tiedon pohjalta. Niiden toteuttamisesta pitää neuvotella ja päättää sopimusyhteiskunnan keinoilla. Suomessa pitää mielestämme olla oikeudenmukaiset ja kannustavat työmarkkinat. Niiden avulla varmistamme kasvun ja hyvinvointia sekä yhteiskunnan vakauden

Akava ehdottaa muutoksia

Akavan on ehdottanut hallitukselle seuraavia työmarkkinoita parantavia asioita:

 • Työriitojen sovittelu kaipaa lisää resursseja
 • Työlainsäädännön muutoksiin tarvitaan tasapainoa
 • Irtisanomista koskeva sääntely laajaan kokonaistarkasteluun
 • Psykososiaalisen kuormituksen hallintaa parannettava
 • Osaamisen kehittämisen tueksi uusi malli
 • Työttömyysturvan leikkauksia muutettava maltillisemmaksi
 • Ensimmäisen sairauslomapäivän pitää olla palkallinen

Lue lisää Akavan ratkaisuehdotuksista: Akavan ratkaisuehdotukset työelämäuudistusten tasapainottamiseksi - Akava

Näitä hallituksen ehdotuksia me vastustamme

Emme hyväksy, että

 • liittojen vapautta neuvotella omista työ- ja virkaehtosopimuksistaan rajoitettaisiin säätämällä työriitalakiin palkankorotuskatto,
 • työtaisteluoikeutta perusoikeutena rajattaisiin ilman asiallisia perusteita,
 • määräaikaisia työsuhteita voitaisiin solmia jatkossa vaikka tarve työlle olisi pysyvä,
 • ansiosidonnaista turvaa leikattaisiin jo kahden kuukauden työttömyyden jälkeen merkittävästi,
 • aikuiskoulutustuki poistettaisiin vailla tietoa siitä, miten työuran aikana voi kouluttautua uuteen ammattiin,
 • ensimmäiseen sairauspäivään asetettaisiin karenssi,
 • yksilöllistä irtisanomissuojaa heikennettäisiin.