Siirry sisältöön

Nyt työtön voi opiskella työttömyysetuutta menettämättä

Hanna Gorschelnik / 2.1.2019

Vuoden alusta tuli voimaan työttömyysturvalain muutos, joka parantaa työttömien mahdollisuuksia opiskella menettämättä oikeutta työttömyysetuuteen. Tavoitteena on tukea työllistymistä ja yritystoiminnan aloittamisen edellytyksiä.

kieliasiantuntija työssä

Työttömyysturvalakia muutetaan siten, että 25 vuotta täyttäneet työttömät voivat halutessaan opiskella enintään kuusi kuukautta kestäviä opintoja työttömyysetuutta menettämättä. Edellytyksenä on, että opinnot antavat ammatillisia valmiuksia tai tukevat yritystoimintaa.

Lakimuutoksen myötä TE-toimisto ei enää tee arviota siitä, onko työnhakijalla koulutustarvetta vai ei. Enintään kuusi kuukautta kestävistä opinnoista tulee jatkossakin ilmoittaa TE-toimistolle, mutta toimisto ei arvioi myöskään opintojen pää- ja sivutoimisuutta.

Työttömällä säilyy opintojen aikana velvollisuus hakea ja olla valmis vastaanottamaan kokoaikatyötä sekä osallistua työllistymistä edistäviin palveluihin niitä hänelle tarjottaessa. Opiskelu ei ole pätevä syy kieltäytyä tarjotusta työstä tai palvelusta.

Päätoimisen opiskelun aikainen toimeentulo turvataan jatkossakin ensisijaisesti opintotuella. Tämä koskee erityisesti nuoria, joten lakimuutosta sovelletaan vain 25 vuotta täyttäneisiin.

Muutoksia aktiivimalliin opintojen osalta

Työtön voi jatkossa tietyin edellytyksin osoittaa opiskelemalla työttömyysturvan ns. aktiivimallissa edellytettyä aktiivisuutta ja välttää työttömyysetuuden määrän alentamisen.

Työttömyysetuuden määrää ei alenneta, jos työnhakija on opiskellut työttömyysturvalain muutoksen mahdollistamalla tavalla aktiivimallin tarkastelujakson aikana vähintään viisi päivää.

Sivutoimiset opinnot osoittavat työttömän iästä riippumatta aktiivisuutta, jos työtön on

  1. opiskellut aktiivimallin tarkastelujakson aikana vähintään viisi päivää. Opinnot otetaan huomioon enintään kuuden kuukauden ajalta.
  2. Jos työttömälle ei ole maksettu työttömyysetuutta päätoimisten opintojen ajalta ja opinnot ovat kestäneet vähintään viisi päivää, aktiivimallin tarkastelujakso alkaa opintojen päätyttyä alusta eikä etuuden määrää alenneta.
  3. Muun muassa ns. vapaan sivistystyön oppilaitoksen eli esimerkiksi kansalaisopiston kursseille osallistuminen on jatkossa aktiivimallissa aktiivisuudeksi huomioitavaa sivutoimista opiskelua.

Lisätietoja saa TE-keskuksista.