Siirry sisältöön

Tulkkien työnseisaus 25.11.2021 kello 10.20

Taina / 10.11.2021

Tulkkien aloitteesta torstaina 25.11. klo 10.20 järjestetään kolmen minuutin mittainen työnseisaus, jonka aikana työtehtävissä oleva tulkki ei tee työtehtäviään vaan lukee ääneen yhteisen julkilausuman. Tähän juttuun olemme keränneet kysymyksiä ja vastauksia työnseisaukseen liittyen.

 

ylös nostetut kädet yousef-salhamoud-unsplash

Miksi työnseisaus järjestetään?

Työnseisaus on työtaistelutoimi ja sen järjestää Kieliasiantuntijat ry ja Akavan Erityisalat.

Työseisauksen tarkoituksena on kiinnittää huomiota siihen, että  

  • tulkin rooli on välttämätön viestintätilanteissa, joissa osapuolilla ei ole yhteistä kieltä, 
  • tulkkaustilanteissa tulee käyttää koulutettua ammattilaista,  
  • tulkkien työ- ja sopimusehdot käytännössä sanellaan heille. Kieliasiantuntijoiden keväällä 2021 tehdyn tulkkien ansiotasokyselyn mukaan noin puolet kyselyyn vastanneista ei pysty neuvottelemalla vaikuttamaan ansiotasoonsa tai sopimusehtoihinsa. 
  • julkishallinto kilpailuttaa tulkkauspalveluita lähes yksin hinnan perusteella. Laadun osuus on mitätön. Tämä on johtanut holtittomaan hinnalla kilpailuun ja hintojen syöksykierteeseen niin, ettei ammattilaisten enää kannata pysyä tai kehittyä työssään. Julkishallinnon on kannettava vastuunsa palveluidensa hankinnassa. 


Työnseisauksen alaiset tehtävät:

Tulkkaustyö ja siihen välittömästi liittyvät tehtävät 

Työnseisauksen ulkopuolelle jäävä suojelutyö:
Työnseisaukseen ei osallistu tulkki, joka on tulkkaamassa tilanteessa, jossa on kyse ihmishengestä.

Lataa ja lue tulkkien julkilausuma tästä


Tulkkien julkilausuma työseisauksen aikana 25.11.2021
(pdf)

 

USEIN KYSYTTYJÄ KYSYMYKSIÄ TYÖNSEISAUKSESTA

Miten työnseisaukseen osallistutaan? 

Jos tulkki on työtehtävissä, tulkki lopettaa tulkkauksen työnseisauksen ajaksi. Työnseisaus kestää 3 minuuttia 25.11. kello 10.20–10.23. Tänä aikana tulkki lukee yhteisen julkilausuman (liite).

Ketkä ovat työseisauksen piirissä eli ketkä osallistuvat työnseisaukseen 

Työnseisaus koskee yksityissektorilla työskenteleviä tulkkeja. Jos olet virka- tai työsuhteessa kuntaan, valtioon tai kirkkoon, tämä työnseisaus ei koske sinua. Virkasuhteessa oleva ei saa osallistua lakkoon. 

Miten toimin työnseisauksen aikana? 

Voinko itse päättää työnseisaukseen osallistumisesta?

Miksi työnseisaus järjestetään?

Lakkoavustus

Työnantaja voi olla maksamatta palkkaa työnseisauksen ajalta. Koska kyseessä on 3 minuutin mittainen työnseisaus ja mahdollinen taloudellinen menetys on vähäinen, ammattijärjestö ei maksa lakkoavustusta.

 

Mitä teen, jos työnantaja kieltää minua osallistumasta työnseisaukseen 

Oikeus osoittaa mieltä ja lakko-oikeus on Suomessa vahvasti lailla turvattu. Perustuslain suojaamiin perusoikeuksiin kuuluu ammatillinen yhdistymisvapaus (PerL13§), johon sisältyy myös työtaisteluoikeus. Suomi on myös ratifioinut YK:n alaisen ILO:n määrittelemät työntekijöiden perusoikeudet, joista yksi on työtaisteluoikeus.  

Koska Kieliasiantuntijat / Akavan Erityisalat on tehnyt päätöksen työnseisauksesta, sinulla on oikeus ja velvollisuus osallistua päätöksen mukaiseen työnseisaukseen. 

Lakkoon osallistuvia ei työnantajalla ole oikeutta painostaa, syrjiä tai uhata muilla kielteisillä seuraamuksilla. Jos tällaista esiintyy, ole yhteydessä Akavan Erityisalojen lakimieheen. 

Uhkaukset ovat perusteettomia. Laillisiin työtaistelutoimiin osallistumisesta ei seuraa kenellekään mitään rangaistusta, koska niihin on täysi oikeus.

 

Onko työnseisaus sama asia kuin lakko?  

Kyllä. Työnseisaus on työtaistelutoimenpide, jonka aikana työn tekeminen pysähtyy. Työnseisauksemme on hyvin lyhytaikainen. 

Työsuhteessa oleva työntekijä voi osallistua liittonsa päättämään työnseisaukseen työajalla.  

Jos et ole työsuhteessa, voit osallistua työnseisaukseen oman harkintasi mukaan. 

Työnseisaukset ovat aktiivista järjestötoimintaa. Työnseisausten järjestäminen on osa liiton toimintaa. Jäsenenä sinun aktiivisuutesi on ensiarvoisen tärkeää työnseisauksen valmistelussa ja toteuttamisessa. Kerrothan siis työnseisauksesta mahdollisimman monelle kollegallesi ja pyydä heitä mukaan. 

Koska puhuttujen kielten tulkeilla ei ole työehtosopimusta, emme riko työnseisauksella mitään sopimusta. Ne viittomakielen tulkit, joiden työnantajan kanssa Akavan Erityisaloilla on työehtosopimus, voivat osallistua myötätuntolakkoon.

 

Keneen voin olla yhteydessä, jos minulla on kysyttävää työnseisauksesta? 

Jos jokin asia työnseisaukseen liittyen vielä askarruttaa, ole rohkeasti yhteydessä Kieliasiantuntijoiden toiminnanjohtaja Hanna Gorschelnikiin (hanna.gorschelnik@kieliasiantuntijat.fi tai lakimiehiimme Akavan Erityisaloissa:

Yksityisen sektorin työsuhdeneuvonta
0800 135 350 (numero on maksuton)
Puhelinaika arkisin klo 9–14