Siirry sisältöön

Diakin tulkkikoulutuksen siirto Turusta Helsinkiin olisi karhunpalvelus

Taina / 9.6.2021

Diakonia-ammattikorkeakoulu suunnittelee siirtävänsä Turun kampuksen ja siellä opetettavan viittomakielen ja puhevammaisten tulkkauksen Helsinkiin.

Kieliasiantuntijat ry:n K-kirjain

Turussa järjestettävän tulkkauksen koulutusohjelmalla on valtava merkitys Turun seudun kuurojen ja kuulovammaisten yhteisölle, sillä viittomakielen tulkkauksen opetuksella on Turussa pitkät perinteet. Yhteistyö oppilaitoksen kanssa on rikastuttanut tätä Suomen toiseksi suurinta viittomakielisten yhteisöä, mutta siirron myötä arvokkaat verkostot ei-viittomakielisen ja viittomakielisen yhteisön välillä menetettäisiin.

Pelkona myös on, että jos tulkkikoulutus siirretään Helsinkiin, jossa jo tarjotaan vastaavaa koulutusta, ennen pitkää löydetään syy säästää lisää humanistisesta koulutuksesta.

Pääkaupunki ei myöskään houkuttele henkilökuntaa tai opiskelijoita kalliimmalla hintatasollaan. Opiskelijat myös joutuisivat kilpailemaan yhä vähenevistä harjoittelupaikoista toisen oppilaitoksen opiskelijoiden kanssa.

Vaikuttaa siltä, että useita seikkoja olisi pitänyt selvittää tarkemmin ennen siirtopäätöstä. Arvioimatta on jäänyt esimerkiksi, miten erityisryhmien kanssa yhteistyössä toteutettava opetus tullaan Helsingissä järjestämään tai millaisia vaikutuksia koulutuksen siirrolla olisi Turun seudun kuuroille ja kuulovammaisille.

Diakonia-ammattikorkeakoulu ei ole vain oppilaitos, vaan se on tärkeä Turun kaupungin kilpailukyvyn ja houkuttelevuuden edistäjä. Diak on osa turkulaista korkeakouluyhteisöä ja sillä on merkittävä, paikkaamaton rooli Suomen viittomakielisille juuri Turussa.

Mielipidekirjoitus julkaistiin Turun Sanomissa 9.6.2021.