Siirry sisältöön

Vuoden 2021 työelämäpalkintojen saajat julkistettu

Taina / 9.5.2022

Kieliasiantuntijat ry:n työelämäpalkinnot jaettiin ensimmäistä kertaa. Palkitut edustavat laaja-alaista kieliasiantuntijuutta. Raadin valinnoissa painottuvat monipuolisuus, yhteiskunnallisten epäkohtien esiintuominen ja kieliasiantuntijoiden tukeminen päivittäisessä työssä. Palkinnot julkistettiin kevätkokouksen yhteydessä 9.5.2022. 

serpentiini grafiikka onnea työelämäpalkintojen saajille

Kieliasiantuntijoiden tekemä arvokas työ voi helposti jäädä huomaamatta. Selkeä kieli, viestintä omalla äidinkielellä tai saavutettavat tekstit ovat yhteiskunnan toiminnan ja osallisuuden kannalta merkittäviä asioita, joita ei tule pitää itsestäänselvyyksinä.  

Siksi kieliasiantuntijoiden merkittävää yhteiskunnallista työtä on olennaista muistaa. Palkinnolla halutaankin tuoda esiin kieliasiantuntijoiden tärkeää ja monipuolista työtä.  

Työelämäpalkintojen saajat valitsi Kieliasiantuntijat ry:n hallituksen jäsenistä koostuva raati ennakkoon jätettyjen ehdotusten joukosta. Vuonna 2022 raadissa toimi puheenjohtajana Suvi Seikkula ja raadin jäseninä Nike Parland, Ilona Repponen ja Senja Sakko. 

Työelämäpalkintojen saajat Päivi Tikkanen (vas.), Eeva Öörni ja Reeta Beyza Çitir

Vuoden 2021 kieliasiantuntija: Eeva Öörni 

Eeva Öörni on rautainen suomen kielen ammattilainen, joka on tehnyt pitkän uran yritysten ja organisaatioiden tekstien parissa. Sosiaalisessa mediassa Eeva tuo aktiivisesti esiin selkeän kielen ja viestinnän merkitystä kansantajuisesti.   

Palkintoraadin sanoin:
"Eeva Öörni tuo kieliasiantuntijuutta ja kieliasiantuntijan työtä näkyväksi ja ymmärrettäväksi osuvilla ja oivaltavilla LinkedIn-julkaisuillaan. Hänen teksteistään käy hienosti ilmi kieliasiantuntijan työn monipuolisuus.” 

Vuoden 2021 teko: Tulkkikapina 

Vuonna 2021 asioimistulkit saivat tarpeekseen huonoista työehdoista ja palkkioista. Tästä tyytymättömyydestä syntyi epävirallinen ja kollegiaalinen Tulkit pitävät yhtä -ryhmittymä, joka kokosi riveihinsä tulkkeja vaatimaan yhdessä alan järjestöjen kanssa parannuksia työn tekemisen ehtoihin ja alan yleiseen hintatasoon.  

Palkintoraadin sanoin:
”Tulkkien yhdessä esiin nostamat epäkohdat tulkkausalalla ja väsymätön työ tulkkien työnteon ehtojen parantamiseksi ansaitsevat tunnustuksensa.  Tulkkikapina on osoitus joukkovoiman tehokkuudesta ja yhdessä tekemisen tärkeydestä.” 

Vuoden työnantaja: Päivi Tikkanen, Elävä Kieli Oy 

Päivi Tikkanen on kokenut kieliasiantuntija ja yrittäjä. Suomalaisen Työn Liitto myönsi tänä keväänä Elävä Kieli Oy:lle Avainlippu-tunnuksen osoituksena Suomessa tuotetulle ja Suomessa työllistävälle palvelulle.  

Palkintoraadin sanoin:
”Päivi Tikkanen pitää huolta työntekijöidensä hyvinvoinnista ja on työnantajana kannustava, reilu ja joustava. Hän on ajan hermoilla esimerkiksi huolehtiessaan asianmukaisesta työn ergonomiasta myös etätyössä. Hän osoittaa esimerkillään, että inhimillisyys on osa menestyksekästä liiketoimintaa.”