Siirry sisältöön

Työttömyysturvaa väliaikaisesti myös yksinyrittäjille ja freelancereille

Hanna Gorschelnik / 20.3.2020

Hallitus on päättänyt toteuttaa pääosin työmarkkinajärjestöjen tekemät ehdotukset, joilla turvataan ihmisten toimeentulo koronaviruksen aiheuttamassa vaikeassa tilanteessa. Lisäksi turvataan yrittäjien ja freelancereiden toimeentuloa yritysmuodosta riippumatta.

desk-3076954_1280

Toimet ovat määräaikaisia, ja niiden nyt päätetty kesto on kolme kuukautta. Työlainsäädännön muutokset koskevat kaikkia yrityksiä ja järjestöjä.

Yrityksille joustoa lomauttamiseen ja yt-menettelyihin

Normaalisti yhteistoimintaneuvotteluja pitää lain mukaan käydä lomautustilanteessa vähintään 14 päivää tai 6 viikkoa (riippuen lomautuksen pituudesta), mutta nyt vähimmäisneuvotteluaikoja lyhennetään viiteen päivään. Lomautukset laajennetaan koskemaan myös määräaikaisessa työsuhteessa olevia samalla tavalla kuin sellaisia, jotka ovat toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa. Lomautusilmoitusaika lyhenee kahdesta viikosta viiteen päivän. Lomautustilanteessa työntekijällä on oikeus työttömyysturvaan ja oikeus purkaa työsopimus määräaikaisuudesta huolimatta.

Palkansaajien työttömyysturvaa parannetaan

Vastapainoksi yrityksille suunnatuille joustoille palkansaajien työttömyysturvaa parannetaan.  Työttömyysturvan omavastuupäivät poistetaan. Työttömyysturvan enimmäisaika ei kulu lomautusten aikana. Työttömyysturvalainsäädäntöä täsmennetään siten, että työntekijällä on oikeus työttömyyspäivärahaan myös silloin, kun lomautuksesta on sovittu.

Työssäoloehtoa lyhennetään seuraavasti: jos työssäoloehto ei muutoin täyty, työssäoloehto on 13 viikkoa niissä työsuhteissa, jotka ovat alkaneet 1.1.2020 tai sen jälkeen.

Yrittäjien ja freelancereiden toimeentulo turvataan

Hallitus päätti helpottaa myös freelancereiden ja yksinyrittäjien pääsyä työttömyysturvan piiriin yritysmuodosta riippumatta. Koska koronatilanne heikentää tilapäisesti yrittäjän mahdollisuuksia toimia työssään, voidaan yritystoiminta arvioida sivutoimiseksi yritystoiminnaksi. Näin yrittäjällä on olisi määräaikaisesti oikeus työttömyysetuuteen. Päätoimisesti työllistyneen yrittäjän työttömyysetuuden saaminen ei siis nyt edellyttäisi yritystoiminnan lopettamista.

Muutos ei erottele eri yhtiömuodoissa harjoitettua yritystoimintaa, mikä turvaa poikkeusoloissa yrittäjien yhdenvertaisuuden. Yrittäjän oma ilmoitus riittää, mikä vähentää selvitystyön ja harkinnan tarvetta työ- ja elinkeinotoimistoissa.

Toimi, jos tarvitset työttömyysturvaa

Saadaksesi työttömyysturvaa, sinun täytyy ilmoittautua työttömäksi työnhakijaksi työ- ja elinkeinotoimistoon. Se onnistuu parhaiten sähköisesti osoitteessa www.te-palvelut.fi.

Ole myös yhteydessä työttömyyskassaasi ja noudata kassan ohjeita.

Suomen yrittäjän työttömyyskassa: Yrittäjän työttömyysturva

 

Lue lisää hallituksen päätöksistä:

20.3.2020 Valtioneuvosto: Työministeri Tuula Haatainen: Hallituksen päättämät toimet tuovat joustoa ja turvaa työmarkkinoille

Akava: Työmarkkinajärjestöjen esitys maan hallitukselle yritystoiminnan, työllisyyden ja toimeentulon turvaamiseksi koronaviruksen aiheuttamassa talouden kriisissä


Artikkelia on täydennetty 20.3. klo 19.22. lisäämällä linkki työmarkkinajärjestöjen esitykseen maan hallitukselle.