Siirry sisältöön

Usein kysytyt kysymykset: koronavirus ja töiden peruuntuminen

Hanna Gorschelnik / 19.3.2020

Koronavirus vaikuttaa monien jäseniemme työtilanteeseen tiukentuneiden viranomaisohjeistuksien ja useiden työtilaisuuksien peruuntumisten myötä. Kokosimme muutamia jäseniltä tulleita kysymyksiä, joihin Akavan Erityisalojen lakimiehet ovat vastanneet.

laptop tietokone

Työskentelen freelancerina ja kaikki sovitut kevään työni peruttiin koronavirusepidemian takia. Olenko oikeutettu työttömyysturvaan?

Jos olet työsuhteinen keikkatyötä tekevä freelancer, olet oikeutettu työttömyysturvaan. Edellytyksenä on, että täytät työttömyysturvalain palkansaajan työssäoloehdon. Palkansaajan työssäoloehtoa kertyy, kun työttömyyskassan jäsenenä ollessasi työskentelet yhteensä vähintään 18 tuntia samassa tai eri työsuhteissa. Työssäoloehdon tulee täyttyä 26 kalenteriviikolta. Sinun tulee ilmoittautua TE-toimistoon ja hakea päivärahaa Erityiskoulutettujen työttömyyskassa Erkosta.

Jos olet freelancer, joka on toistaiseksi voimassa olevassa nollatyöaikasopimuksessa, olet työttömyysturvassa osa-aikainen työntekijä. Olet oikeutettu työttömyysturvaan, kun täytät palkansaajan työssäoloehdon. Sinun tulee ilmoittautua TE-toimistoon ja hakea päivärahaa työttömyyskassa Erkosta.

Jos olet toimeksiantosopimuksella tai toiminimellä työtä tekevä freelancer, et ole oikeutettu palkansaajan työttömyysturvaan. Jos olet Suomen yrittäjien työttömyyskassan jäsen sinulla saattaa olla mahdollisuus työttömyysturvaan, jos sinut katsotaan palkansaajaan rinnastettavaksi yrittäjäksi. Jos sinulla on toiminimi, työttömyysturvan saaminen edellyttää pääsääntöisesti toiminnan lopettamista. Kummassakin tapauksessa sinun kannattaa olla yhteydessä Suomen yrittäjien työttömyyskassaan.

Sovitut työkeikkani peruttiin koronaviruksen takia. Olenko oikeutettu tartuntatautipäivärahaan?

Et ole oikeutettu. Tartuntatautipäivärahaa maksetaan, jos viranomainen määrää sinut karanteeniin. Tartuntatautipäivärahaa voisit saada, jos sinut olisi koronaviruksen leviämisen estämiseksi määrätty olemaan poissa ansiotyöstä, eristettäväksi tai karanteeniin. Tartuntatautipäivärahan maksaa Kela.

Tapahtuma, johon olin menossa työkeikalle, peruttiin viranomaismääräyksen vuoksi. Onko minulla oikeus palkkaan tai sovittuun palkkioon?

Jos on kysymys työsuhteesta, työnantaja on velvollinen maksamaan sinulle palkan sovitusta työstä. Jos työnteko estyy työnantajasta ja työntekijästä riippumattomasta syystä,  työntekijällä on kuitenkin oikeus saada palkkansa enintään 14 päivältä. Kun työkeikka peruuntuu viranomaismääräyksen johdosta, kyse on työnantajasta ja työtekijästä riippumattomasta syystä, mihin kumpikaan osapuoli ei ole voinut varautua.

Jos kyse on toimeksiantosopimukseen perustuvasta työstä,  oikeutesi palkkioon on riippuvainen toimeksiantosopimuksen ehdoista. Normaalisti työ peruuntumisesta tulee maksaa vahingonkorvaus, mutta usein sopimuksissa on sovittu force majeure -ehdosta, joka poistaa korvausvelvollisuuden. Työkeikan peruuntuminen viranomaismääräyksen johdosta on tällainen force majeure -tilanne.

Menetin työni, kun tilaaja perui sovitut koulutukset/ tapahtumat/ yleisötilaisyydet/keikat varmuuden vuoksi ilman viranomaismääräystä. Saanko silti korvauksen sovituista töistä? Miten minun tulee toimia?

Jos kyseessä työsuhde, olet oikeutettu saamaan palkan sovitusta työstä ja voit vaatia palkkaa sovitun mukaisesti työnantajalta. Jos asiassa syntyy kiistaa, niin voit olla yhteydessä Akavan Erityisalojen työsuhdeneuvontaan.

Jos kyseessä on toimeksiantosopimus, oikeutesi palkkioon määräytyy sopimuksen ehtojen mukaisesti. Lähtökohtana on, että sopimus sitoo ja olet oikeutettu saamaan palkkion sen mukaisesti. Sen voi perua vain sopimuksessa olevien peruutusehtojen mukaisesti. Kun kyseessä on keikan peruuttaminen varmuuden vuoksi, niin tämä ei muodosta force majeure -tyyppistä tilannetta peruuttamiseen.

Minut lomautettiin koronavirusepidemian takia. Miten toimin?

Työnantaja voi lomauttaa sinut taloudellisilla ja tuotannollisilla perusteilla tai työn tilapäisen vähentymisen perusteella. Työn tilapäisen vähentymisen perusteella tehtävä lomautus voi kestää 90 päivää. Työnantajan tulee antaa sinulla lomautusilmoitus 14 päivän ilmoitusaikaa noudattaen. Sinun tulee ilmoittautua TE-toimistoon työttömäksi työnhakijaksi. Ansiosidonnaista päivärahaa voit hakea työttömyyskassa Erkosta.

 

Jos et löytänyt vastausta kysymykseesi näistä, tarkistathan vielä Akavan Erityisalojen verkkosivuilta päivittyvän Koronasta kysyttyä -osion.

Tarvittaessa voit olla myös yhteydessä Akavan Erityisalojen lakimiehiin. He palvelevat myös jäseniämme, jotka toimivat ammatinharjoittajina, yrittäjinä tai freelancereinä.